Skip to main content

ติดตั้งการ์ดตัวยก (ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ดตัวยก

ก่อนการติดตั้งการ์ดตัวยก ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวยกใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดตัวยกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งการ์ดตัวยก ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

จัดเรียงรูทั้งสี่บนการ์ด ตัวยก ให้ตรงกับเดือยการต่อเชื่อมบนโครงยึด จากนั้น ติดตั้งการ์ดตัวยกลงในโครงยึดตามทิศทางดังภาพ แล้วขันสกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึดให้แน่น
หมายเหตุ
ภาพประกอบแสดงการติดตั้งการ์ดตัวยกในโครงยึดตัวยก 1 ขั้นตอนจะเหมือนกับการติดตั้งการ์ดตัวยกในโครงยึดตัวยกอื่นๆ
รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด ตัวยก
Riser card installation

เมื่อติดตั้งการ์ด ตัวยก แล้ว:

 1. เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์ PCIe ที่ถอดออกอีกครั้ง โปรดดู การ์ดตัวยก

 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยกใหม่ โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

 3. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

  ตารางที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก
  รูปที่ 2. ส่วนประกอบตัวยก 1

  Riser 1 assembly installation

  รูปที่ 3. ส่วนประกอบตัวยก 2

  Riser 2 assembly installation

 4. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว โปรดดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

 5. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์