Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

หมายเหตุ

รองรับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังบนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นในบางกรณี สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู การกำหนดค่าและข้อกำหนดของช่องใส่ไดรฟ์

ชุดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังมาพร้อมกับโครงยึดตัวยกที่จำเป็น โครงยึดผนัง และพัดลมระบบที่มีประสิทธิภาพ (ความเร็ว 29,000 RPM) ก่อนติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง:
 1. ติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง
  รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลังสำหรับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว
  Installing rear wall bracket for the rear 2.5-inch drive cage

 2. ติดตั้งโครงยึดตัวยกที่จำเป็น โปรดดู การเปลี่ยนการ์ดตัวยก

 3. ติดตั้งพัดลมระบบที่มีประสิทธิภาพ โปรดดู การเปลี่ยนพัดลมระบบ

 4. ติดตั้งแบ็คเพลนบนตัวครอบไดรฟ์ โปรดดู ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์กลางหรือด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

รูปที่ 2. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว
Installing the rear 2.5-inch drive cage

 1. จัดแนวตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังให้ตรงกับตัวเครื่อง แล้ววางตัวครอบไดรฟ์ลงในตัวเครื่อง
 2. เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังไปข้างหน้าจนกว่าจะคลิกเข้าที่
 3. ตรวจสอบและดูให้แน่ใจว่าพลันเจอร์สีน้ำเงินเข้าสลักเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังให้เข้าที่
หลังจากติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง:
 1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์กลับเข้าตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

 2. เชื่อมต่อสายเข้ากับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง โปรดดู แบ็คเพลน

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์