Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ในการถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
OCP 3.0 Ethernet adapter removal

  1. คลายตะปูควงที่ยึดการ์ด
  2. ดึงอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 ออก
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube