Skip to main content

แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

ส่วนนี้ให้ข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์แบ็คเพลน M.2

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับหนึ่งในไดรฟ์แบ็คเพลน M.2 ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1* NVMe


*x1: รองรับการเชื่อมต่อ PCIe x1 กับไดรฟ์แต่ละตัวและให้ฟังก์ชัน RAID ในตัว

รูปที่ 2. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4* SATA/NVMe


*x4: รองรับการเชื่อมต่อ PCIe x4 กับไดรฟ์แต่ละตัว

แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 NVMe

รูปที่ 3. การเดินสายไดรฟ์แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 NVMe
Cable routing for the M.2 x1 NVMe 2-bay backplane

จากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2ขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนส่วนประกอบแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2ขั้วต่อสัญญาณ M.2 บนส่วนประกอบแผงระบบ

แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 SATA/NVMe

รูปที่ 4. การเดินสาย SATA/NVMe M.2
SATA/NVMe M.2 cable routing

รูปที่ 5. การเดินสาย RAID
RAID cable routing

จากไปยังจากไปยัง
1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนไดรฟ์ M.21 ขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนส่วนประกอบแผงระบบ1 ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนไดรฟ์ M.21 ขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนส่วนประกอบแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ M.22 บนแผง: PCIe 10, 112 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ M.22 อะแดปเตอร์ 8i: C0