Skip to main content

การเปลี่ยนโครงยึดผนังสำหรับสาย

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมโครงยึดผนังสำหรับสาย 1U ที่ทั้งสองด้านของแผงโปรเซสเซอร์ สำหรับการกําหนดค่าที่มีการเดินสายมากกว่าสี่สายที่ด้านหนึ่ง จะต้องเพิ่มโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U ลงในโครงยึดผนังสำหรับสาย 1U เพื่อการเดินสาย