Skip to main content

การเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบ

สำคัญ
  • งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

  • หากคุณต้องเปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์และโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
    • ตรวจสอบนโยบายการใช้ PSB ปัจจุบันก่อนเปลี่ยน ดู Service process before replacement ที่ Service process for updating PSB fuse state

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะการใช้ของโปรเซสเซอร์เป็นไปตามที่คาดไว้โดยไม่มีบันทึกเหตุการณ์ XCC ที่ไม่คาดคิดหลังการเปลี่ยน ดู Service process after replacing a processor board and a firmware and RoT security module together ที่ Service process for updating PSB fuse state

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเค้าโครงของส่วนประกอบแผงระบบที่มี โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT, แผง I/O ระบบ และแผงโปรเซสเซอร์

รูปที่ 1. เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ
System-board-assembly layout

1 แผง I/O ระบบ2 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT3 แผงโปรเซสเซอร์