Skip to main content

ถอดโครงยึดผนังสำหรับสาย

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
  2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  3. ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ที่อาจกีดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงโครงยึดผนังสำหรับสาย
  4. บันทึกสายทั้งหมดที่มีการเดินสายผ่านโครงยึดผนังสำหรับสาย แล้วถอดสายดังกล่าวออก
 2. ถอดโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U
  รูปที่ 1. การถอดโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U
  Removing the 2U cable wall bracket
  1. เลื่อนโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U เข้าหาช่องเปิดกว้างของรูสลักสองรูเพื่อปลด
  2. ยกโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U ขึ้นจากโครงยึดผนังสำหรับสาย 1U

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งโครงยึดผนังสำหรับสาย 2U ดู ติดตั้งโครงยึดผนังสำหรับสาย

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง