Skip to main content

ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
R006
No weight on shelf
ข้อควรระวัง
ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็ค เว้นแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนตู้แร็คนั้นมีไว้สำหรับใช้เป็นชั้นวางเท่านั้น
ข้อควรระวัง
 • อาจเกิดอันตรายต่อความเสถียรได้ ตู้แร็ควางอาจพลิกคว่ำและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

 • ก่อนขยายตู้แร็คไปยังตำแหน่งการติดตั้ง โปรดอ่าน คู่มือการติดตั้ง อย่าวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ที่ติดตั้งรางเลื่อนในตำแหน่งการติดตั้ง อย่าวางอุปกรณ์ที่ติดตั้งรางเลื่อนในตำแหน่งการติดตั้ง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
ข้อควรระวัง
ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานสามคนสำหรับการถอดเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ขั้นตอน

 1. คลายน็อตยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อปลดออกจากแร็ค
  รูปที่ 1. การปลดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

  ส่วนหน้าแร็ค


  Disengage server from the rack
  1สลักแร็ค
  2สกรู
 2. จับหูยึดบริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกไปจนสุด จนกว่าจะหยุด
  รูปที่ 2. การดึงเซิร์ฟเวอร์ออก
  Pulling out the server
  1สลักแร็ค (หูยึด)
 3. ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
  ข้อควรระวัง
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนสามคนยกเครื่องด้วยการจับที่จุดยก
  รูปที่ 3. การยกเซิร์ฟเวอร์

  ส่วนหน้าแร็ค


  Lifting up the server
  1จุดยก
  รูปที่ 4. การถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

  ส่วนหน้าแร็ค  1แถบปลดล็อค
  1. กดแถบปลดล็อคเพื่อปลดรางออกจากเซิร์ฟเวอร์
  2. ยกปลายด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เล็กน้อยอย่างระมัดระวัง เพื่อถอดหัวตะปูออกจากช่องเสียบบนราง
  3. ยกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเพื่อถอดออกจากรางจนสุด วางเซิร์ฟเวอร์บนพื้นผิวที่แบนราบและแข็งแรง
หลังจากดำเนินการเสร็จ

ค่อยๆ วางเซิร์ฟเวอร์ลงบนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube