Skip to main content

แบ็คเพลนด้านหน้า + ตรงกลาง: SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 16 ช่อง + SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง/ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงการเดินสายสําหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง สองชุดและแบ็คเพลน SAS/SATA ตรงกลางขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง หนึ่งหรือสองชุด