Skip to main content

ติดตั้งตัวยึดสายเคเบิล

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวยึดสายเคเบิล

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำชิ้นส่วนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  3. บันทึกและถอดสายเคเบิลใดก็ได้ ดู การเดินสายภายใน

  4. ถอดส่วนประกอบที่กีดขวางการดำเนินการ

  5. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นก่อนการติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบ

 3. ติดตั้งตัวยึดสายเคเบิล
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวยึดสายเคเบิล

  1. จัดแนวรูทั้งสองรูบนแผงระบบ ติดตั้งตัวยึดเข้ากับแผงระบบตามที่แสดงในภาพ
  2. ขันสกรูสองชุดเพื่อยึดตัวยึดให้แน่น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

เชื่อมต่อสายต่างๆ ดู การเดินสายภายใน