Skip to main content

ติดตั้งพัดลมระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งพัดลมระบบ

ก่อนการติดตั้งพัดลมระบบ ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุพัดลมระบบตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำพัดลมระบบใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งพัดลมระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลมระบบ
System fan installation

 1. วางตำแหน่งพัดลมระบบไว้เหนือช่องใส่พัดลมระบบในตัวครอบพัดลมระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้ายกระแสลมที่ด้านบนของพัดลมระบบชี้ไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ และขั้วต่อที่ด้านล่างของพัดลมระบบนั้นตรงกับขั้วต่อบนตัวเครื่อง
 2. กดพัดลมระบบลงตรงๆ จนกระทั่งยึดเข้าตำแหน่งอย่างแน่นหนา คุณจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อพัดลมระบบเข้าที่ดีแล้ว
หลังจากติดตั้งพัดลมระบบ:
 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 3. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 4. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 5. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 6. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์