Skip to main content

ถอดการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ด TPM

ก่อนถอดการ์ด TPM ออก:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดตัวครอบไดรฟ์เพื่อเข้าถึงขั้วต่อ TPM ซึ่งอยู่บนแผงระบบ ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์

หากต้องการถอดการ์ด TPM ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กดสลักปลดล็อคค้างไว้
 2. ยกการ์ด TPM ขึ้นตรงๆ
  หมายเหตุ
  • จับที่ขอบของการ์ด TPM อย่างระมัดระวัง

  • การ์ด TPM ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย

  รูปที่ 1. การถอดการ์ด TPM
  TPM card removal

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนการ์ด TPM ชุดเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง