Skip to main content

ติดตั้งการ์ด TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ด TPM

ก่อนการติดตั้งการ์ด TPM ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ด TPM ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ด TPM ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

การ์ด TPM อยู่ในแผงระบบด้านล่างตัวครอบไดรฟ์ ในการติดตั้งการ์ด TPM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

เสียบการ์ด TPM เข้ากับขั้วต่อ TPM บนแผงระบบ
หมายเหตุ
 • จับที่ขอบของการ์ด TPM อย่างระมัดระวัง

 • การ์ด TPM ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย

รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด TPM:
TPM card installation
หลังการติดตั้งการ์ด TPM:
 1. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ ดู ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 3. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 4. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 5. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 6. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์