Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์

ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์
Drive cage installation

 1. จัดแนวแท่งนำบนตัวครอบไดรฟ์กับรูในตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ และวางตัวครอบไดรฟ์ลงแล้วเลื่อนไปข้างหลังจนกว่าตัวครอบไดรฟ์จะพอดีกับด้านหลังของตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์
 2. ขันสกรูยึดภายในตัวเดียวเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ให้เข้าที่
 3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสามสาย (สายข้อมูลสองสายและสายไฟหนึ่งสาย) กับแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
หลังจากติดตั้งตัวครอบไดรฟ์:
 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 3. ดันสลักบนรางเลื่อน และดันเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าไปในแร็ค

 4. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์ในแร็คไว้ให้แน่น

  หมายเหตุ
  ยึดแร็คในระบบให้แน่นเสมอหากคุณเคลื่อนย้ายแร็ค
 5. เชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับพอร์ตที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงพอร์ตการจัดการหากจำเป็น และพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe ทั้งหมด พอร์ตการจัดการและพอร์ตอะแดปเตอร์ PCIe อยู่ในตัวครอบส่วนขยาย I/O

 6. ขันสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ให้แน่นโดยใช้ไขควง P2

 7. เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์