Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้ง ไดรฟ์แบ็คเพลน

ในการติดตั้ง ไดรฟ์แบ็คเพลน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ระบุตำแหน่งของแบ็คเพลนที่จะติดตั้งไปยังตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์ โปรดดู มุมมองด้านหน้า
  • ไดรฟ์แบ็คเพลนหนึ่งไดรฟ์:

   ติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0-7 เสมอเมื่อมีแบ็คเพลนเพียงตัวเดียว

  • ไดรฟ์แบ็คเพลนสองไดรฟ์:

   มีแบ็คเพลนของไดรฟ์สองประเภทที่ใช้ได้สำหรับระบบนี้:
   • ชุดแบ็คเพลน SATA/SAS 8-bay ขนาด 2.5 นิ้ว (หรือเรียกว่า “แบ็คเพลน 8-Bay”)
   • แบ็คเพลน AnyBay 8-Bay ขนาด 2.5 นิ้ว (หรือเรียกว่า “แบ็คเพลน AnyBay”)

   เมื่อติดตั้ง แบ็คเพลน 8-Bay และ แบ็คเพลน AnyBay ให้ติดตั้ง แบ็คเพลน 8-Bay ไปยังช่องใส่ไดรฟ์ 0-7 และให้ติดตั้ง แบ็คเพลน AnyBay ไปยังช่องใส่ไดรฟ์ 8-15 เสมอ

 2. จัดแนวแถบที่ด้านล่างของ ไดรฟ์แบ็คเพลน กับช่องเสียบบนแผงระบบ และใส่เข้าในช่องเสียบ
 3. ดันด้านบนของ ไดรฟ์แบ็คเพลน ไปที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลน

 4. ติดป้ายช่องใส่ไดรฟ์ตามประเภทของแบ็คเพลนที่ติดตั้ง ป้ายช่องใส่ไดรฟ์หลายป้ายมาพร้อมกับแบ็คเพลนของไดรฟ์ที่รองรับแต่ละชนิด:
  • แบ็คเพลน 8-Bay

   • 12-15 (NVMe)

    ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 12-15 หากติดตั้ง แบ็คเพลน AnyBay ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8-15

   • 12-15

    ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 12-15 หากติดตั้ง แบ็คเพลน 8-Bay ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8-15

   • 4-7

    ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 4-7 หากติดตั้ง แบ็คเพลน 8-Bay ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0-7

  • แบ็คเพลน AnyBay

   • 4-7 (NVMe)

    ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 4-7 หากติดตั้ง แบ็คเพลน AnyBay ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 0-7

   • 12-15 (NVMe)

    ติดป้ายนี้ที่ช่องใส่ไดรฟ์ 12-15 หากติดตั้ง แบ็คเพลน AnyBay ลงในช่องใส่ไดรฟ์ 8-15

  หมายเหตุ

  เฉพาะช่องใส่ไดรฟ์ 4-7 และ 12-15 เท่านั้นที่อาจรองรับไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe เมื่อติดตั้ง แบ็คเพลน AnyBay ช่องใส่ไดรฟ์ 0-3 และ 8-11 รองรับไดรฟ์ SATA/SAS เท่านั้น

  รูปที่ 2. ป้ายช่องใส่ไดรฟ์ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe

  ตารางที่ 1. ป้ายช่องใส่ไดรฟ์ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe
  1 ป้ายช่องใส่ไดฟร์ 4-7 ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe2 ป้ายช่องใส่ไดรฟ์ 12-15 ของไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe