Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2

ก่อนการติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2:
 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

เมื่อต้องการติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2 ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ค้นหาขั้วต่อบนแต่ละด้านของแบ็คเพลน M.2
  หมายเหตุ
  • แบ็คเพลน M.2 บางตัวสนับสนุนไดรฟ์ M.2 สองตัว เมื่อติดตั้งไดรฟ์สองตัว ให้ปรับแนวและสนับสนุนทั้งสองไดรฟ์เมื่อเลื่อนส่วนยึดไปด้านหน้าเพื่อยึดไดรฟ์
  • ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในช่องเสียบ 0 ก่อน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ขนาด 480 GB ในแบ็คเพลน M.2 ที่รองรับไดรฟ์ M.2 สองตัวแล้ว
  รูปที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2

  ตารางที่ 1. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2
  1 ช่องเสียบ 02 ช่องเสียบ 1
 2. ใส่ไดรฟ์ M.2 ที่มุมมุมหนึ่ง (ประมาณ 30 องศา) เข้าในขั้วต่อและหมุนจนร่องติดกับขอบของส่วนยึด จากนั้นเลือกส่วนยึดไปข้างหน้า (เข้าหาขั้วต่อ) เพื่อยึดไดรฟ์ M.2 ในแบ็คเพลน M.2
  รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์ M.2

  ข้อควรสนใจ
  เมื่อเลื่อนส่วนยึดไปข้างหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แกนสองแกนบนส่วนยึดเข้าไปในช่องเล็กๆ บนแบ็คเพลน M.2 เมื่อเข้าไปในช่องแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “คลิก” เบาๆ
  รูปที่ 3. การติดตั้งไดรฟ์ M.2 พร้อมส่วนยึดในตำแหน่ง