Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

 1. เดินสายเข้าไปในช่องเสียบที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า


 2. จัดแนวด้านบนของส่วนประกอบ VGA ให้ตรงกับด้านบนของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า


 3. ยึดส่วนประกอบ VGA ด้านหน้าเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ด้วยสกรูสี่ตัว
  รูปที่ 3. การติดตั้งส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า


 4. เดินสาย VGA ด้านหน้าผ่านช่องร้อยสาย และเชื่อมต่อกับแผงระบบ
  รูปที่ 4. การต่อสาย VGA ด้านหน้า


หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)