Skip to main content

ถอดน็อตหกเหลี่ยมขนาด T30 ของตัวระบายความร้อน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดน็อตหกเหลี่ยม PEEK (Polyether ether ketone) ขนาด T30 ของตัวระบายความร้อน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • อย่าสัมผัสหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว

หมายเหตุ
ตัวระบายความร้อน โปรเซสเซอร์ และตัวนำโปรเซสเซอร์สำหรับระบบของคุณอาจแตกต่างจากที่แสดงในภาพประกอบ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ออกโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโปรเซสเซอร์ที่ต้องการถอดออก:
   • หากโปรเซสเซอร์อยู่บนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ ห้ามถอดถาดขยายออก
    รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลมออกจากถาดขยาย

   • หากโปรเซสเซอร์อยู่บนแผงระบบ:
    1. ให้ถอดส่วนประกอบชิ้นใดชิ้นหนึ่งต่อไปนี้
    2. ถอดแผ่นกั้นลมของถาดขยาย
    รูปที่ 2. การถอดแผ่นกั้นลมของถาดขยาย

  4. ถอด PHM ดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน
 2. ถอดน็อตหกเหลี่ยมขนาด T30
  รูปที่ 3. การถอดน็อตหกเหลี่ยมขนาด T30 จากตัวระบายความร้อน
  Removing a Torx T30 nut from the heat sink
  หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสหน้าสัมผัสสีทองทางด้านล่างของโปรเซสเซอร์
  1. หมุนตัวเก็บสายกันเอียงเข้าด้านใน
  2. ดันขอบด้านบนของน็อตหกเหลี่ยม T30 ไปทางตรงกลางของตัวระบายความร้อนจนกว่าจะคลาย
  3. ถอดน็อตหกเหลี่ยมขนาด T30
   ข้อควรสนใจ
   ตรวจสอบน็อตหกเหลี่ยม T30 ที่ถอดออกด้วยสายตา หากน็อตแตกหรือเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษหรือชิ้นส่วนที่แตกหักหลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งน็อตหกเหลี่ยม T30 ใหม่ ดู ติดตั้งน็อตหกเหลี่ยมขนาด T30 ของตัวระบายความร้อน

 2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)