Skip to main content

รายการอะไหล่

ใช้รายการอะไหล่เพื่อระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่ที่แสดงอยู่ใน รูปที่ 1:

รายการอะไหล่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์
Graphic showing all parts associated with the ThinkSystem SR950 server
อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ฝาครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่.
ดัชนีรายละเอียดCRU ชั้น 1CRU ชั้น 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่ที่แสดงอยู่ใน รูปที่ 1:

รายการอะไหล่

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

1ฝาครอบด้านบนถาด   
2ตัวครอบพัดลม (ด้านบน/ด้านล่าง)   
3ปลอกพัดลม   
4พัดลม   
5ถาดด้านบน   
6ส่วนประกอบแผงที่จัดเก็บข้อมูล   
7แผงครอบแผงระบบ   
8มิดเพลน (ห้าประเภท)   
9ไดรฟ์แบ็คเพลน   
10โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
11โครงยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
12ส่วนประกอบ USB/VGA ด้านหน้า   
13อินเทอร์โพเซอร์ที่จัดเก็บข้อมูล   
14อะแดปเตอร์ RAID   
15แผงตัวดำเนินการด้านหน้า   
16ถาดด้านล่าง   
17แผงระบบ   
18โปรเซสเซอร์   
19โปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน (PHM)   
19ตัวระบายความร้อน   
20โมดูลหน่วยความจำ (DIMM)   
20DC Persistent Memory Module (DCPMM)   
20แผงครอบโมดูลหน่วยความจำ   
21แผ่นกั้นลมของหน่วยความจำ   
22โมดูล TCM   
23ตัวยก (ช่องเสียบ 16 ถึง 17)   
24อะแดปเตอร์ (PCIe) ขนาดปกติ   
25อะแดปเตอร์ (PCIe) แบบสูงเต็มที่   
26แผงครอบตัวยก (ช่องเสียบ 16 ถึง 17)   
27แผงครอบ PCIe (สี่ช่องเสียบ)   
28โครงยึดตัวยก (ช่องเสียบ 14 ถึง 15)   
28แผงครอบ PCIe (สองช่องเสียบ)   
28แผงครอบโครงยึดตัวยก (ช่องเสียบ 14 ถึง 15)   
29แผงครอบ PCIe (ช่องเสียบเดี่ยว)   
30ตัวยก 1 (ช่องเสียบ 1 ถึง 4)ตัวยก 2 (ช่องเสียบ 10 ถึง 13)   
31ฝาหน้า   
32ฝาครอบด้านหน้า   
33ไดรฟ์จัดเก็บ   
34ฝาครอบไดรฟ์ (ช่องใส่เดียวหรือสี่ช่องใส่)   
35ตัวเครื่อง   
36ฝาครอบสาย   
37แบตเตอรี่ของระบบ (CR2032)   
38ส่วนยึด M.2   
39แบ็คเพลน M.2   
40ไดรฟ์ M.2   
41ถาด I/O   
42อะแดปเตอร์ (เครือข่าย LOM หรือ ML2 x16)   
43แผงครอบแหล่งจ่ายไฟ   
44ชุดแหล่งจ่ายไฟ   
45ที่จับสำหรับยกตัวเครื่อง