Skip to main content

ถอดพัดลม

กดที่จับพัดลมเข้าด้านในไปทางตรงกลางของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อปลดสลัก แล้วดึงพัดลมไปข้างหน้าจนถึงครึ่งทาง แล้วรอให้ครบ 10 วินาที แล้วค่อยดึงพัดลมให้หลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์ พัดลมเป็นอุปกรณ์แบบ Hot-swap ที่สามารถถอดออกได้ในขณะที่เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ

ก่อนที่จะถอดพัดลม ให้ถอดฝาครอบด้านหน้า ดู ถอดฝาครอบด้านหน้า

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดพัดลม:

รูปที่ 1. การถอดพัดลม
Fan removal

  1. กดที่จับพัดลมเข้าด้านในไปทางตรงกลางของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อปลดสลัก แล้วดึงพัดลมไปข้างหน้าจนถึงครึ่งทาง (ดู รูปที่ 1) แล้วรอ 10 วินาที
  2. จากนั้น ดึงพัดลมไปข้างหน้าจนหลุดจากเซิร์ฟเวอร์ พัดลมเชื่อมต่อกับที่จับพัดลมด้วยบานพับ และพัดลมจะพับลงเมื่อถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์

    เพื่อรักษาการระบายความร้อนของระบบ จะต้องติดตั้งพัดลมทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ระหว่างการทำงาน

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนพัดลม ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube