Skip to main content

ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (Supercap)

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S002
  disconnect all power
  ข้อควรระวัง
  ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดูปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
 2. ถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากการ์ด RAID
 3. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID และส่วนประกอบโครงยึดออกจากตัวเครื่อง
  หมายเหตุ
  โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ของคุณอาจแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ที่แสดงในภาพประกอบเล็กน้อย
  1. กดแถบบนโครงยึดของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
  2. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID และส่วนประกอบโครงยึดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID และส่วนประกอบโครงยึดออกจากตัวเครื่อง
  Removing the RAID flash power module and bracket assembly from the chassis
 4. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากโครงยึด
  1. ค่อยๆ ดึงแถบบนโครงยึด
  2. ถอดโมดูลออกจากโครงยึด
  รูปที่ 2. การถอดตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลช RAID ออกจากโครงยึด
  Removing the RAID flash power module from the bracket

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง