Skip to main content

ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักไดรฟ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

  • เซิร์ฟเวอร์รองรับไดรฟ์ (ดู เว็บไซต์ Lenovo ServerProven)

  • ต้องติดตั้งไดรฟ์โดยเชื่อมต่อสายสัญญาณและสายไฟอย่างเหมาะสม

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานไดรฟ์แล้ว ไปที่ Setup Utility และเลือก Devices > ATA Drive Setup เพื่อดูว่าเปิดใช้งานไดรฟ์ที่เป็นปัญหาแล้วหรือไม่ หากยัง ให้เปิดใช้งานไดรฟ์ดังกล่าว

 4. หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อม LXPM Lite ให้ไปที่ Diagnostics > HDD test เพื่อทำการวินิจฉัยบนไดรฟ์ เปลี่ยนไดรฟ์ที่ระบบแสดงว่าบกพร่อง หรือข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

 5. ถอดไดรฟ์ออกจนกว่าระบบจะถึงข้อกำหนดไดรฟ์ขั้นต่ำ แล้วเพิ่มไดรฟ์หนึ่งตัวและรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ และทำซ้ำขั้นตอนหากปัญหาไม่เกิดขึ้นอีก หากปัญหาเกิดขึ้นหลังจากเพิ่มไดรฟ์ ให้เปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

  ดู ข้อมูลจำเพาะ สำหรับการกำหนดค่าขั้นต่ำในการแก้ไขข้อบกพร่อง

ฮาร์ดไดรฟ์หลายตัวไม่ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อม Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite ให้ไปที่ Diagnostics > HDD test เพื่อดำเนินการวินิจฉัยในไดรฟ์ เปลี่ยนไดรฟ์ที่ระบบแสดงว่าบกพร่อง หรือข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

 3. ถอดไดรฟ์ออกจนกว่าระบบจะถึงข้อกำหนดไดรฟ์ขั้นต่ำ แล้วเพิ่มไดรฟ์หนึ่งตัวและรีบูทเซิร์ฟเวอร์ และทำซ้ำขั้นตอนหากปัญหาไม่เกิดขึ้นอีก หากปัญหาเกิดขึ้นหลังจากเพิ่มไดรฟ์ ให้เปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

  ดู ข้อมูลจำเพาะ สำหรับการกำหนดค่าขั้นต่ำในการแก้ไขข้อบกพร่อง

ไม่มีการสร้างการเปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการดูล็อกเหตุการณ์ของระบบ ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Security > System Event Log > View System Event Log

 2. หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อม Lenovo XClarity Provisioning Manager Lite ให้ไปที่ Diagnostics > RAID Log ตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหา หรือข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

 3. ตรวจดูเอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ RAID เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่า RAID อย่างเหมาะสม

ความล้มเหลวที่สงสัยว่ามาจากโวลุ่ม RAID

สองอาการดังต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานะล้มเหลวของโปรแกรมควบคุมเสมือนของอะแดปเตอร์ RAID ThinkSystem:
 • หากติดตั้งแอปพลิเคชันไดรเวอร์เสมือนในไดรฟ์ระบบปฏิบัติการที่บูตได้ ระบบที่ไม่สามารถบูตได้จะยังคงอยู่ในหน้าจอ POST พร้อมข้อความ Warning: No operating system found.

 • มิฉะนั้น ไดรฟ์กำลังสูญหายจากตัวเลือกการจัดการดิสก์ในระบบปฏิบัติการ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

 1. รีบูตระบบ แล้วกด F1 เพื่อไปที่ Setup Utility และเลือก Advanced > x350-8i > Array Configuration > Manage Arrays > Array X > List Logical Drives > Logical Drive X (Logical Drive X) > Logical Drive Details เพื่อตรวจสอบอาการข้อผิดพลาด