Skip to main content

ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ

S001
shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

 • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
 • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
 • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S035
shock hazard
ข้อควรระวัง

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทของแหล่งจ่ายไฟใช้ได้กับการกำหนดค่าไดรฟ์เซิร์ฟเวอร์ ดู ข้อมูลจำเพาะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. วางแหล่งจ่ายไฟลงในตัวเครื่อง และเลื่อนไปทางช่องเปิดทางด้านหลังของตัวเครื่องจนกว่าแถบปลดจะยึดเข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟในตัวเครื่อง
  Installing the power supply to the chassis
 2. จากด้านนอกของตัวเครื่อง ให้ขันสกรูสี่ตัวเพื่อยึดชุดแหล่งจ่ายไฟกับตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การยึดชุดแหล่งจ่ายไฟกับตัวเครื่อง
  Securing the power supply units to the chassis
 3. เชื่อมต่อสายโปรเซสเซอร์และสายไฟระบบกับแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ช่องใส่ 1 และไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วกลับเข้าที่ ดู การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Simple-swap และตัวครอบไดรฟ์ (ช่องใส่ 1-2)

 2. หากทำได้ ให้ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ช่องใส่ 2 และไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วกลับเข้าที่ ดู การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Simple-swap และตัวครอบไดรฟ์ (ช่องใส่ 1-2)

 3. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์