Skip to main content

ประสิทธิภาพการปรับการลดเสียงรบกวน/ความร้อนที่เหมาะสม

เมนูโหมดประสิทธิภาพ Intelligent Cooling Engine (ICE) ให้คุณปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ได้สภาพการลดเสียงรบกวนและความร้อนที่เหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ
เมื่อเลือก ค่าเริ่มต้นโหลดที่เหมาะสมที่สุด โหมดประสิทธิภาพ Intelligent Cooling Engine (ICE) จะกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น นั่นก็คือ โหมดประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าโหมดประสิทธิภาพ ICE ตามการกำหนดค่าระบบของคุณ
เมนูโหมดประสิทธิภาพ ICE มีด้วยกันสี่โหมด ดังนี้
 • โหมดระบายความร้อน 2HD: โหมดนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานโดยมีเสียงรบกวนน้อยลงที่ระดับความร้อนปกติ และใช้กับการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • ไดรฟ์สูงสุดสองตัว

  • อะแดปเตอร์เครือข่าย 1G สูงสุดสองตัว

  • ไม่มีอะแดปเตอร์ RAID

 • โหมดระบายความร้อน 4HD: โหมดนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานที่ระดับความร้อนลดลงโดยมีประสิทธิภาพการลดเสียงรบกวนปกติ และใช้กับการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • ไดรฟ์สูงสุดสี่ตัว

  • อะแดปเตอร์เครือข่าย 1G สูงสุดสองตัว

  • อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว

 • โหมดประสิทธิภาพ (ค่าเริ่มต้น): โหมดนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการจัดการด้านการลดเสียงรบกวนหรือความร้อนบางอย่าง และใช้กับการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • ไดรฟ์สูงสุดสี่ตัว

  • อะแดปเตอร์เครือข่าย 10G สูงสุดสองตัว

  • อะแดปเตอร์ RAID หนึ่งตัว

  • เทปบันทึกข้อมูลแบบเปิด

 • ความเร็วสูงสุด: โหมดนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีข้อจำกัดในการกำหนดค่าไดรฟ์หรืออะแดปเตอร์สำหรับโหมดนี้ แต่อาจมีเสียงรบกวนมากขึ้น

เมื่อต้องการสลับระหว่างโหมดประสิทธิภาพด้านการลดเสียงรบกวนและความร้อน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มโปรแกรม Setup Utility (ดู การเริ่มโปรแกรม Setup Utility)
 2. เลือก Power > Intelligent Cooling Engine (ICE) และกด Enter
 3. เลือก ICE Performance Mode และกด Enter
 4. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ และกด Enter
 5. ในการบันทึกการตั้งค่าและออกจากโปรแกรม Setup Utility ให้กด F10 แล้วเลือก Yes ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด Enter