Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบของแผงด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบแผงด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เดินสายผ่านรูที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง
 2. ติดตั้งส่วนประกอบของแผงด้านหน้า
  รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบของแผงด้านหน้า
  Front panel board assembly installation
  1. จัดแนวแถบที่ด้านบนของส่วนประกอบแผงด้านหน้าเข้ากับด้านข้างของรูที่สองคล้องกันในตัวเครื่อง
  2. หมุนส่วนประกอบแผงด้านหน้าเข้าจนกว่าจะยึดเข้าที่
 3. ค่อยๆ เดินสายจากแผงด้านหน้าที่ยึดไว้ไปตามคลิปยึดสาย และเชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วต่อที่สอดคล้องกันบนแผงระบบ ดู การเดินสายแผงด้านหน้า

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งฝาหน้าใหม่ ดู ติดตั้งฝาหน้า

 2. ติดตั้งประตูนิรภัยกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งประตูนิรภัย

 3. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบพัดลม

 4. ติดตั้งพัดลมทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งพัดลมแบบ Hot-swap

 5. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด

 6. ติดตั้งแผ่นกั้นลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 7. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

 8. ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 9. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube