Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 • หากมีการติดตั้งขาตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ ให้หมุนเข้าด้านในและวางเซิร์ฟเวอร์โดยตะแคงข้างเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
 • อะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดและทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
  2. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชทั้งหมด ดู ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช
  3. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ
 2. ค้นหาอะแดปเตอร์ PCIe แบบเต็มขนาดที่คุณต้องการถอด
 3. ถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด
  Full-length GPU adapter removal
  1. เปิดส่วนยึดอะแดปเตอร์ PCIe
  2. ถอดสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด
  3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดและค่อยๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe
  4. ถอดสายไฟออกจากอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดอีกตัว หากจำเป็น ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาด หรือติดตั้งโครงยึดเพื่อปิดครอบส่วนที่ว่างบนตัวเครื่องและปิดตัวยึดอะแดปเตอร์ PCIe

 2. หากคุณต้องถอดสายไฟของอะแดปเตอร์ GPU แบบเต็มขนาดออกจากตัวเครื่อง

  1. ถอดพัดลมทั้งหมด ดู ถอดพัดลมแบบ Hot-swap ออก

  2. ถอดตัวครอบพัดลม ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม

  3. ถอดสายไฟ

  4. ติดตั้งตัวครอบพัดลมกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบพัดลม

  5. ติดตั้งพัดลมทั้งหมดกลับเข้าที่ ดู ติดตั้งพัดลมแบบ Hot-swap

 3. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube