Skip to main content

มุมมองด้านหลัง

คุณสามารถเข้าถึงส่วนประกอบหลายอย่างได้จากบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งอุปกรณ์จ่ายไฟ อะแดปเตอร์ PCIe พอร์ตอนุกรม และพอร์ตอีเทอร์เน็ต

ส่วนประกอบบนมุมมองด้านหลัง

รูปที่ 1. มุมมองด้านหลัง
Rear view
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนมุมมองด้านหลัง
1 ชุดแหล่งจ่ายไฟ 17 ช่องเสียบ PCIe 1-4 (จากบนลงล่าง)
2 ชุดแหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)8 ขั้วต่อ 10GbE (2)
3 ขั้วต่อหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก9 ช่องเสียบโมดูลพอร์ตอนุกรม
4 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller10 ขั้วต่อ VGA
5 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 1 สี่ขั้ว (4)11 ช่องเสียบ PCIe 5-9 (จากบนลงล่าง)
6 ปุ่ม NMI 
หมายเหตุ

รายการในส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่มองเห็นได้ในมุมมองด้านหลัง สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับไฟ LED สำหรับส่วนประกอบเหล่านี้ โปรดดูที่ ไฟ LED ของระบบด้านหลัง

1 2 ชุดแหล่งจ่ายไฟ

ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่นี้ และเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟ ตรวจดูให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟอย่างถูกต้อง ด้านล่างคือชนิดของแหล่งจ่ายไฟที่รองรับโดยระบบนี้:
 • Platinum 750 วัตต์

 • Platinum 1,100 วัตต์

 • Titanium 1,100 วัตต์

 • Platinum 1,800 วัตต์

 • Titanium 1,800 วัตต์

 • Titanium 2,600 วัตต์

  หมายเหตุ
  • อนุญาตให้ใช้ 100V+ กับรายการต่อไปนี้เท่านั้น:

   • Platinum 750 วัตต์

   • Platinum 1,100 วัตต์

  • อนุญาตให้ใช้ 200V+ เฉพาะกับแหล่งจ่ายไฟต่อไปนี้เท่านั้น:

   • Platinum 750 วัตต์

   • Platinum 1,100 วัตต์

   • Titanium 1,100 วัตต์

   • Platinum 1,800 วัตต์

   • Titanium 1,800 วัตต์

   • Titanium 2,600 วัตต์

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

3 ขั้วต่อหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก

เชื่อมต่อหูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก

4 ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller

ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู ไฟ LED พอร์ตการจัดการระบบ XCC

5 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 1

ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.2 Gen 1 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB

6 ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม คุณยังสามารถใช้เพื่อบังคับให้ถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของหน้าจอสีฟ้า ใช้ปุ่มนี้เมื่อคุณได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการจากบริการสนับสนุนของ Lenovo เท่านั้น

7 ช่องเสียบ PCIe 1-4 (จากบนลงล่าง)

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในช่องเสียบนี้

8 ขั้วต่อ 10GbE

ขั้วต่อนี้ใช้เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ต 10Gb ขั้วต่อ 10GbE แต่ละขั้วมีไฟ LED แสดงสถานะสองดวงเพื่อระบุการเชื่อมต่อและกิจกรรมในการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ไฟ LED ของระบบด้านหลัง

9 ช่องเสียบโมดูลพอร์ตอนุกรม

เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบอนุกรม 9 พินเข้ากับขั้วต่อนี้ ใช้งานพอร์ตอนุกรมร่วมกับ XCC XCC สามารถควบคุมพอร์ตอนุกรมที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมโดยใช้งาน Serial over LAN (SOL)

10 ขั้วต่อ VGA

ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอที่เข้ากันได้กับ VGA เช่น จอภาพ VGA

11 ช่องเสียบ PCIe 5-9 (จากบนลงล่าง)

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในช่องเสียบนี้