Skip to main content

ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ทดแทน

หัวข้อนี้อธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ทดแทนสำหรับ Lenovo System x3250 M6

ส่วนประกอบทดแทนประกอบด้วยชิ้นส่วนโครงสร้าง และอุปกรณ์ทดแทนในฟิลด์ (FRU):
  • ส่วนประกอบโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนของส่วนประกอบโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ส่วนประกอบตัวเครื่อง และฝาปิด) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว สำหรับรายการของชิ้นส่วนโครงสร้าง ให้ดูที่ ส่วนประกอบโครงสร้าง
  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง Tier 1 CRU ให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการการติดตั้ง
  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า Tier 2: คุณสามารถติดตั้ง Tier 2 CRU ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับประกันและการขอรับบริการและความช่วยเหลือ โปรดดูเอกสาร ข้อมูลการรับประกัน ที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการและความช่วยเหลือ โปรดดู การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ไปที่ เว็บไซต์ Lenovo ServerProven สำหรับแผนการสนับสนุนอุปกรณ์เสริมล่าสุด

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนประกอบหลักภายในเซิร์ฟเวอร์ ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย สำหรับรายการของชิ้นส่วนโครงสร้าง ให้ดูที่ ส่วนประกอบโครงสร้าง


ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหมายเลขชิ้นส่วนสำหรับส่วนประกอบทดแทนสำหรับเซิร์ฟเวอร์

ตารางแสดงรายการชิ้นส่วนแบบสี่คอลัมน์สำหรับบันทึกดัชนี รายละเอียด และหมายเลขชิ้นส่วน CRU (Tier 1) และหมายเลขชิ้นส่วน CRU (Tier 2)

ดัชนีรายละเอียดหมายเลขชิ้นส่วน CRU (Tier 1)หมายเลขชิ้นส่วน CRU (Tier 2)
3ตัวระบายความร้อน 00YJ784
4หน่วยความจำ, 4 GB dual-rank 1.2 V, DDR4, 2133 MHz, ECC UDIMM46W0811 
4หน่วยความจำ, 8 GB dual-rank 1.2 V, DDR4, 2133 MHz, ECC UDIMM46W0815 
4หน่วยความจำ, 8 GB แบบระดับเดี่ยว 1.2 V, DDR4, 2400 MHz, ECC UDIMM (Kabylake)01KN323 
4หน่วยความจำ, 8 GB แบบระดับเดี่ยว 1.2 V, DDR4, 2400 MHz, ECC UDIMM01KN344 
4หน่วยความจำ, 16 GB dual-rank 1.2 V, DDR4, 2400 MHz, ECC UDIMM01KN346 
4หน่วยความจำ, 16 GB dual-rank 1.2 V, DDR4, 2133 MHz, ECC UDIMM46W0819 
4หน่วยความจำ, 16 GB แบบระดับคู่ 1.2 V, DDR4, 2400 MHz, ECC UDIMM (Kabylake)01KN327 
5แหล่งจ่ายไฟแบบคงที่ 300 วัตต์ 00YD993
6แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap 460 วัตต์69Y5939 
6แหล่งจ่ายไฟ AcBel ขนาด 460 วัตต์00YJ944 
6แหล่งจ่ายไฟ AcBel ขนาด 460 วัตต์00MX952 
9แผงจ่ายไฟ 00YJ453
10ส่วนประกอบแบ็คเพลท, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว, RAID ซอฟต์แวร์ 00YE174
10ส่วนประกอบแบ็คเพลท, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว, RAID ฮาร์ดแวร์ 00YE172
10ส่วนประกอบแบ็คเพลท, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว, RAID ฮาร์ดแวร์ 00YE173
11ส่วนประกอบแบ็คเพลท, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, RAID ซอฟต์แวร์ 00YE171
10ส่วนประกอบแบ็คเพลท, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, RAID ฮาร์ดแวร์ 00YE170
12แบ็คเพลน, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว00FJ755 
13แบ็คเพลน, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว00FJ752 
16SATA DVD-ROM แบบบางพิเศษ, 9.5 มม.00FL352 
16SATA Multi-Burner แบบบางพิเศษ, 9.5 มม.00FL353 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 500 GB, 7.2 K81Y9787 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 2 TB, 7.2 K00FN114 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 4 TB, 7.2 K00FN144 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 6 TB, 7.2 K00FN174 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 8 TB, 7.2 K00WH127 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 2 TB, 7.2 K00FN189 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 2 TB, 7.2 K00YK001 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 4 TB, 7.2 K00FN209 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 4 TB, 7.2 K00YK006 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 6 TB, 7.2 K00FN229 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 8 TB, 7.2 K00WH122 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 10 TB, 7.2 K00YK337 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 300 GB, 15 K00WG676 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 600 GB, 15 K00WG681 
18ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1 TB, 7.2 K81Y9791 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 480 GB00YK238 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 800 GB00YK243 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.2 GB00YK248 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.6 GB00YK253 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01GV869 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01GV874 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01GV879 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01GV884 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01KR517 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01KR522 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01KR527 
18ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 3.84 TB01KR532 
19ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 500 GB, 7.2 K81Y9803 
19ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 2 TB, 7.2 K00FN119 
19ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 4 TB, 7.2 K00FN149 
19ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 10 TB, 7.2 K00YK342 
19ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1 TB, 7.2 K81Y9807 
19ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 12 TB, 7.2 K01GV056 
19ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 12 TB, 7.2 K01GV061 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.2 TB, S352001GR808 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.6 TB, S352001GR823 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 800 GB, S352001KR472 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01GR900 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01GR852 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01GR857 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SAS, 3.84 TB01GR792 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 3.84 TB01GV091 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01GT771 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01GT772 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01GT773 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01KR449 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01KR450 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01KR451 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01KR483 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 3.84 TB01KR484 
19ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01KR488 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 900 GB01GV041 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 2.4 TB, 10 K01GV071 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1 TB, 7.2 K00AJ142 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 2 TB, 7.2 K00NA527 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 1 TB, 7.2 K00NA492 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 2 TB, 7.2 K00NA497 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 300 GB, 15 K00WG661 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 600 GB, 15 K00WG666 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 900 GB, 15 K01GV036 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 300 GB, 10 K00WG686 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 600 GB, 10 K00WG691 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 900 GB, 10 K00WG696 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 1.2 TB, 10 K00WG701 
20ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 1.8 TB, 10 K00NA272 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 120 GB00WG621 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 200 GB00YC321 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 240 GB00WG626 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 240 GB00YC391 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01GR837 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 400 GB00YC326 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB00WG631 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB00YC396 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB00YK213 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01GR842 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 800 GB00WG636 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 800 GB00YC331 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 800 GB00YK218 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 960 GB00YC401 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01GR847 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 3.84 TB01GR787 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.2 TB, S3520 series01GR803 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.6 TB, S352001GR818 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01GV844 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01GV849 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01GV854 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01GV859 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 3.84 TB01GV864 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 800 GB, S352001KR467 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01KR497 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01KR502 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01KR507 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 3.84 TB01KR512 
20ไดรฟ์โซลิดสเทต, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SAS, 1.2 TB, 10 K00WG721 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01GT768 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01GT769 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01GT770 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 480 GB01KR446 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 960 GB01KR447 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01KR448 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.92 TB01KR481 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 3.84 TB01KR482 
20ไดรฟ์โซลิดสเตท, แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 240 GB01KR487 
21ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.2 TB00YK223 
21ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1.6 TB00YK228 
21ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 1 TB, 7.2 K00NA627 
21ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว, SATA, 2 TB, 7.2 K00NA537 
23แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งตัว00FW856 
24ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า00AL324 
25แผงระบบ (Skylake) 00YJ451
25แผงระบบ (Kabylake) 01GT311
27พัดลมระบบ00YJ785 
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4620, 3.7 GHz, 2400 MHz, 51 W (2-core, Kabylake) 01GT303
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4520, 3.6 GHz, 3 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE094
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4600, 3.6 GHz, 2400 MHz, 51 W (2-core, Kabylake) 01GT304
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4500, 3.5 GHz, 3 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE095
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4600T, 3.0 GHz, 2400 MHz, 35 W (2-core, Kabylake) 01GT305
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4500T, 3.0 GHz, 3 MB, 2133 MHz, 35 W (2-core) 00YE096
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4560, 3.5 GHz, 2400 MHz, 54 W (2-core, Kabylake) 01GT306
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4400, 3.3 GHz, 3 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE097
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4560T, 2.9 GHz, 2400 MHz, 35 W (2-core, Kabylake) 01GT307
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Pentium G4400T, 2.9 GHz, 3 MB, 2133 MHz, 35 W (2-core) 00YE098
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 7320, 4.1 GHz, 2400 MHz, 51W (2-core, Kabylake) 01GT298
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 7300, 4.0 GHz, 2400 MHz, 51 W (2-core, Kabylake) 01GT299
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 6320, 3.9 GHz, 4 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE089
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 6300, 3.8 GHz, 4 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE090
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 7300T, 3.5 GHz, 2400 MHz, 35 W (2-core, Kabylake) 01GT300
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 6300T, 3.3 GHz, 4 MB, 2133 MHz, 35 W (2-core) 00YE091
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 7100, 3.9 GHz, 2400 MHz, 51 W (2-core, Kabylake) 01GT301
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 6100, 3.7 GHz, 3 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE092
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 7100T, 3.4 GHz, 2400 MHz, 35 W (2-core, Kabylake) 01GT302
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Core-i3 6100T, 3.2 GHz, 3 MB, 2133 MHz, 35 W (2-core) 00YE093
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1280 v6, 3.9 GHz, 2400 MHz, 72 W (4-core,Kabylake) 01GT292
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1280 v5, 3.7 GHz, แคช 8 MB, 2133 MHz, 80 W (4-core) 00YE086
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1270 v6, 3.8 GHz, 2400 MHz, 72 W (4-core, Kabylake) 01GT293
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1270 v5, 3.6 GHz, แคช 8 MB, 2133 MHz, 80 W (4-core) 00YE082
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1260L v5, 2.9 GHz, แคช 8 MB, 2133 MHz, 45 W (4-core) 00YE087
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1240L v5, 2.1 GHz, แคช 8 MB, 2133 MHz, 25 W (4-core) 00YE088
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1240 v6, 3.7 GHz, 2400 MHz, 72 W (4-core, Kabylake) 01GT294
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1240 v5, 3.5 GHz, แคช 8 MB, 2133 MHz, 80 W (4-core) 00YE083
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1230 v6, 3.5 GHz, 2400 MHz, 72 W (4-core, Kabylake) 01GT295
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1230 v5, 3.4 GHz, แคช 8 MB, 2133 MHz, 80 W (4-core) 00YE084
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1225 v6, 3.3 GHz, 2400 MHz, 73 W (4-core, Kabylake) 01GT297
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1220 v6, 3.0 GHz, 2400 MHz, 72 W (4-core, Kabylake) 01GT296
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Xeon E3-1220 v5, 3.0 GHz, แคช 8 MB, 2133 MHz, 80 W (4-core) 00YE085
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Celeron G3950, 3.0 GHz, 2400 MHz, 51 W (2-core, Kabylake) 01GT308
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Celeron G3930, 2.9 GHz, 2400 MHz, 51 W (2-core, Kabylake) 01GT309
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Celeron G3920, 2.9 GHz, 2 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE099
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Celeron G3900, 2.8 GHz, 2 MB, 2133 MHz, 65 W (2-core) 00YE100
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Celeron G3930T, 2.7 GHz, 2400 MHz, 35 W (2-core, Kabylake) 01GT310
28ไมโครโปรเซสเซอร์, Intel Celeron G3900T, 2.6 GHz, 2 MB, 2133 MHz, 35 W (2-core) 00YE101
30ServeRAID M1210 SAS/SATA Controller00JY196 
30ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller46C9115 
30ServeRAID M5225 SAS/SATA Controller00AE939 
30ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller46C9111 
30ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ แคช 1GB (RAID 5 Upgrade)47C8657 
30ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ แฟลช 1GB (RAID 5 Upgrade)47C8661 
30ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ แฟลช 2GB (RAID 5 Upgrade)47C8665 
30ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ แฟลช 4GB (RAID 5 Upgrade)47C8669 
30N2215 SAS/SATA HBA47C8676 
30N2225 SAS/SATA HBA00AE914 
30QLogic 8 Gb FC HBA พอร์ตเดี่ยว00Y5628 
30QLogic 8 Gb FC HBA พอร์ตคู่00Y5629 
30Emulex 8 Gb FC HBA พอร์ตเดี่ยว42D0491 
30Emulex 8 Gb FC HBA พอร์ตคู่00JY848 
30อะแดปเตอร์ Intel X710 2x10GbE SFP+81Y3522 
30อะแดปเตอร์ Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+01DA902 
30อะแดปเตอร์ Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE90Y9373 
30อะแดปเตอร์ Intel I350-T2 2xGbE BaseT00AG512 
30อะแดปเตอร์ Intel I350-T4 4xGbE BaseT00AG522 
30อะแดปเตอร์ Intel X710-T4 4x10 Gb BaseT01GR282 
30อะแดปเตอร์ Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe01KR603 
30อะแดปเตอร์ Emulex VFA5.2 2x10 GbE SFP+ PCIe00AG573 
30อะแดปเตอร์ Intel X550-T2 Dual Port 10GBase00MM862 
 ชุดปรับปรุงประสิทธิภาพอุณหภูมิการทำงาน46W9221 
 แบตเตอรี่, 3.0 โวลต์33F8354 
 ป้าย, ตัวเครื่อง00YE179 
 ชุดอัพเกรดพอร์ตอนุกรม00KC965 
 การ์ด PCI Riser00YJ452 
 การ์ด Silicom x540 NIC01PG489 
 ฝาครอบช่องว่างแบบออปติคัล00KF416 
 โครงยึด BP ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว00KF692 
 คีย์หน่วยความจำแบบ USB ขนาด 4G00WH143 
 สายไฟ 10A/250 V, C13 to IRAM 2073 (อาร์เจนตินา) ความยาว 2.8 ม.39M5068 
 สายไฟ 10A/125 V, C13 to NEMA 5-15P (สหรัฐอเมริกา) ความยาว 4.3 ม.39M5076 
 สายไฟ 10A/250 V, C13 to AS/NZ 3112 (ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์) ความยาว 2.8 ม.39M5102 
 สายไฟ 10A/230 V, C13 to CEE7-VII (ยุโรป) ความยาว 2.8 ม.39M5123 
 สายไฟ 10A/250 V, C13 to DK2-5a (เดนมาร์ก) ความยาว 2.8 ม.39M5130 
 สายไฟ 10A/250 V, C13 to SABS 164 (แอฟริกาใต้) ความยาว 2.8 ม.39M5144 
 สายไฟ 10A/250 V, C13 to BS 1363/A (สหราชอาณาจักร) ความยาว 2.8 ม.39M5151 
 สายไฟ 10A/250 V, C13 to SEV 1011-S24507 (สวิตเซอร์แลนด์) ความยาว 2.8 ม.39M5158 
 สายไฟ 220-240 V, C13 to CEI 23-16 (อิตาลี/ชิลี) ความยาว 2.8 ม.39M5165 
 สายไฟ 10A/250 V, C13 to SI 32 (อิสราเอล) ความยาว 2.8 ม.39M5172 
 สายไฟ 12A/125 V, C13 to JIS C-8303 (ญี่ปุ่น) ความยาว 2.8 ม.39M5199 
 สายไฟ 12A/100 V, C13 to JIS C-8303 (ญี่ปุ่น) ความยาว 4.3 ม.39M5200 
 สายไฟ 220-240 V, C13 to GB 2099.1 (จีน) ความยาว 2.8 ม.39M5206 
 สายไฟ 220-240 V, C13 to KETI (เกาหลีใต้) ความยาว 2.8 ม.39M5219 
 สายไฟ 250 V, C13 to NBR 14136 (ลราซิล) ความยาว 2.8 ม.39M5240 
 สายไฟ 10 A/240 V, C13 to CNS 10917-3 (ไต้หวัน) ความยาว 2.8 ม.39M5254 
 สายไฟแร็ค 10 A/100-250 V, C13 to IEC 320-C14 ขนาด 1.5 ม.39M5375 
 สายไฟแร็ค 10 A/100-250 V, C13 to IEC 320-C14 ขนาด 4.3 ม.39M5378 
 สายไฟแร็ค 10 A/100-250 V, C13 to IEC 320-C20 ขนาด 2.8 ม.39M5392 
 สายไฟ 10 A/125 V, C13 to CNS 10917 (ไต้หวัน) ความยาว 2.8 ม.39M5463 
 เครื่องรับส่งแบบออพติคัล QLogic 10 Gb SFP+ SR42C1816 
 เครื่องรับส่ง SFP+ SR46C3449 
 เครื่องรับส่งแบบออพติคัล Brocade 10 Gb SFP+ SR46C9297 
 สายโมดูลพลังงานแบบแฟลช ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ ขนาด 425 มม. และ 925 มม.46C9793 
 ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ แคช 1 GB/RAID 5 Upgrade44W3392 
 ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ แฟลช 1 GB/RAID 5 Upgrade44W3393 
 ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ แฟลช 2 GB/RAID 5 Upgrade44W3394 
 ServeRAID M5200 ซีรี่ย์ 4 แฟลช GB/RAID 5 Upgrade44W3395 
 เทปไดรฟ์ภายนอก RDX 3.000MW718 
 แป้นพิมพ์, professional, US English 103P RoHS v200AL883 
 แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง, US English 103P RoHS v200MW364 
 เมาส์, ออพติคัลวีลแบบสองปุ่ม00MW370 
 RDX 3.0 TD ภายนอก00MW718 
 สาย, USB 3.0 ภายนอกแบบ 3 เมตร00MW395 
 สาย, Mini-SAS, แบ็คเพลทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, RAID ซอฟต์แวร์00YJ410 
 สาย, Mini-SAS, แบ็คเพลทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว, RAID ซอฟต์แวร์00YJ411 
 สาย, Mini-SAS, แบ็คเพลทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, RAID ฮาร์ดแวร์00YJ412 
 สาย, Mini-SAS, แบ็คเพลทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัวแรก, RAID ฮาร์ดแวร์00YJ413 
 สาย, Mini-SAS, แบ็คเพลทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว ชุดที่สอง, RAID ฮาร์ดแวร์00YJ414 
 สาย, Mini-SAS, แบ็คเพลนของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว หรือ 2.5 นิ้ว สี่ตัวแรก00YJ415 
 สาย, Mini-SAS, แบ็คเพลนของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว ชุดที่สอง00YJ416 
 สายไฟ, แบ็คเพลน, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว00YJ417 
 สายไฟ, แบ็คเพลน, ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว00YJ418 
 สายไฟ, แผงระบบ00YJ419 
 สายไฟ, ไมโครโปรเซสเซอร์00YJ420 
 สายสัญญาณ, แผงจ่ายไฟต่อเข้าแผงระบบ00YJ421 
 สาย, SATA Slimline81Y6774 
 สาย, Mini-SAS 1 m, 6 Gbps, SFF-8644 ถึง SFF-808800YE304 
 สาย, Mini-SAS 2 m, 6 Gbps, SFF-8644 ถึง SFF-808800YE305 
 สาย, Mini-SAS 4 m, 6 Gbps, SFF-8644 ถึง SFF-808800YE306 
 สาย, Mini-SAS 6 m, 6 Gbps, SFF-8644 ถึง SFF-808800YE307 
 โมดูลพลังงานแบบแฟลช ServeRAID M5100/M5200 ซีรี่ย์00JY023 
 สาย, การกำหนดค่า (HDD แปดตัว)  
 สาย, ไฟฟ้า (สำหรับ HDD แบบ Hot-swap)  
 สาย, SATA slimline  
 สาย, สัญญาณ SAS (840 มม.)  
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo ไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนสิ้นเปลือง (ชิ้นส่วนที่ซื้อแยกต่างหาก) ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองต่อไปนี้หาซื้อได้จากร้านค้าปลีก
ดัชนีรายละเอียดหมายเลขชิ้นส่วน
1ฝาครอบเซิร์ฟเวอร์, สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap00YE167
1ฝาครอบเซิร์ฟเวอร์, สำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีแหล่งจ่ายไฟแบบคงที่00YE168
2แผ่นกั้นอากาศ00AL326
7ส่วนประกอบตัวเครื่อง, HDD ขนาด 3.5 นิ้ว (รุ่นแหล่งจายไฟแบบ Hot-swap)00YE164
15ส่วนประกอบตัวเครื่อง, HDD ขนาด 2.5 นิ้ว (รุ่นแหล่งจายไฟแบบคงที่)00YE165
 ส่วนประกอบตัวเครื่อง, HDD ขนาด 2.5 นิ้ว (รุ่นแหล่งจายไฟแบบ Hot-swap)00YE166
 ส่วนประกอบตัวเครื่อง, HDD ขนาด 3.5 นิ้ว (รุ่นแหล่งจายไฟแบบคงที่)00YE163
8ฝาครอบแผงจ่ายไฟ00YE169
17แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, ขนาด 3.5 นิ้ว แบบ Hot-swap69Y5364
17แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์, ขนาด 3.5 นิ้ว แบบ Simple-swap69Y5368
26ช่องใส่แบตเตอรี่อะแดปเตอร์ RAID หรือโมดูลพลังงานแบบแฟลช00Y8545
 แผงครอบไดรฟ์ออพติคัล00YE175
 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ซ้าย)00YE176
 สลักปลดล็อคตู้แร็ค (ขวา)00YE177
 ตัวครอบการ์ด PCI Riser00YE192
 ป้าย, บริการระบบ, FRU/CRU00YE353
 ชุดราง00MV390
 แผงครอบแหล่งจ่ายไฟ49Y4821