Skip to main content

ส่วนประกอบโครงสร้าง

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันแบบจำกัดของ Lenovo ไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนโครงสร้าง คุณสามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนโครงสร้างได้จากร้านค้าปลีกของ Lenovo

ชิ้นส่วนโครงสร้างต่อไปนี้หาซื้อได้จากร้านค้าปลีก

ตารางที่ 1. ชิ้นส่วนโครงสร้าง ประเภท 3633 และ 3943.

ตารางแสดงรายการชิ้นส่วนโครงสร้างแบบสามคอลัมน์สำหรับบันทึกดัชนี รายละเอียด และหมายเลขชิ้นส่วน

ดัชนีรายละเอียดหมายเลขชิ้นส่วน
14ฝานิรภัย00KF695
22แผงครอบไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์สองตัว)00KF683
ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนโครงสร้าง ให้ดำเนินการดังนี้:
หมายเหตุ
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์ของ Lenovo เป็นระยะ ขั้นตอนจริงอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้เล็กน้อย
  1. ไปที่ เว็บไซต์ของ IBM
  2. จากเมนู Products (ผลิตภัณฑ์) ให้เลือก Upgrades, accessories & parts (การอัปเกรด อุปกรณ์เสริม & อะไหล่)
  3. คลิก Obtain maintenance parts (รับอะไหล่ซ่อมบำรุง) แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งซื้อชิ้นส่วนจากร้านค้าปลีก

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณ โปรดโทรไปยังหมายเลขโทรฟรีที่แสดงอยู่บนหน้าชิ้นส่วนขายปลีก หรือติดต่อตัวแทน Lenovo ประจำท้องถิ่นของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ