Skip to main content

คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบ

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบและความเชื่อถือได้ของระบบอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ช่องใส่ไดรฟ์แต่ละช่องมีไดรฟ์อยู่ในช่อง หรือต้องมีการติดตั้งแผงครอบและฝาครอบป้องกันความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
  • หากเซิร์ฟเวอร์มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง แต่ละช่องใส่แหล่งจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายไฟติดตั้งอยู่
  • มีพื้นที่รอบเซิร์ฟเวอร์อย่างเพียงพอเพื่อทำให้แน่ใจว่าระบบระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสม เว้นพื้นที่เปิดโล่งรอบๆ ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ประมาณ 50 มม. (2.0 นิ้ว) อย่าวางวัตถุด้านหน้าพัดลม เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลานาน (มากกว่า 30 นาที) ในขณะที่ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออกอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย
  • คุณได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินสายที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์เสริม
  • คุณได้เปลี่ยนพัดลมที่ใช้งานไม่ได้โดยเร็วที่สุด
  • คุณได้เปลี่ยนไดรฟ์แบบ Hot-swap โดยใช้เวลาถอดภายในสองนาที
  • คุณใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่มีแผ่นกั้นอากาศติดตั้งอยู่ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีแผ่นกั้นอากาศอาจทำให้ไมโครโปรเซสเซอร์ร้อนเกินไป