Skip to main content

การทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่

คำแนะนำในการทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่

ข้อควรสนใจ
ไฟฟ้าสถิตที่ปล่อยเข้าสู่ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ภายในเมื่อเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่อาจทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรใช้สายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ ขณะทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งานอยู่
คุณอาจต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้ขณะที่เปิดฝาครอบออก เพื่อดู LED บนแผงระบบหรือเปลี่ยนส่วนประกอบ Hot-swap ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เมื่อคุณทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่:
  • หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าหลวมๆ บริเวณปลายแขนของคุณ ติดกระดุมเสื้อแขนยาวก่อนทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ อย่าใส่คัฟลิงก์ขณะที่คุณกำลังทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์
  • อย่าให้เนคไทหรือผ้าพันคอพาดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์
  • ถอดเครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือ สร้อยคอ แหวน และนาฬิกาข้อมือหลวมๆ
  • นำของต่างๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อ เช่น ปากกาและดินสอ ที่อาจตกลงสู่เซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณโน้มตัวอยู่เหนือเซิร์ฟเวอร์
  • หลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัตถุโลหะใดๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ ที่หนีบผม และสกรู ตกลงสู่เซิร์ฟเวอร์