Skip to main content

ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ก่อนที่คุณจะติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดันช่องใส่ลงในแร็คจนสุด และขันน็อตยึดแน่นดีแล้ว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

รูปที่ 1. การติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล
Cable management arm installation

  1. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด้านในให้ตรงกับแถบด้านในของบานเลื่อน จากนั้นดันเข้าไปจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  2. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด้านนอกสองตัวให้ตรงกับแถบด้านนอกของบานเลื่อน จากนั้นดันเข้าไปจนกว่าจะคลิกเข้าที่