Skip to main content

ลำดับการติดตั้ง DRAM DIMM

DRAM DIMM ต้องได้รับการติดตั้งในลำดับเฉพาะตามการกำหนดค่าหน่วยความจำที่คุณใช้งานบนโหนดคอมพิวท์ของคุณ

ลำดับการรวบรวมโหมดหน่วยความจำแบบอิสระ

ตารางที่ 1. ลำดับการติดตั้ง DRAM DIMM (โหมดอิสระ/โหมดปกติ).

ตารางแบบสองคอลัมน์สำหรับบันทึกจำนวนโปรเซสเซอร์และลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)

จำนวนของโปรเซสเซอร์ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 เรียบร้อยแล้ว6, 3, 7, 2, 8, 1, 5, 4
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว6, 14, 3, 11, 7, 15, 2, 10, 8, 16, 1, 9, 5, 13, 4, 12
หมายเหตุ
นอกจากนี้ เมื่อมีการติดตั้ง DIMM เหมือนกันหกตัว (หมายเลขชิ้นส่วน Lenovo เดียวกัน) คุณยังสามารถใช้ช่องเสียบต่อไปนี้ร่วมกันได้โดยจะให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด:
  • โปรเซสเซอร์หนึ่งตัวและ DRAM DIMM สามตัว: ช่องเสียบ 6, 7 และ 8

  • โปรเซสเซอร์สองตัวและ DRAM DIMM หกตัว: ช่องเสียบ 6, 7, 8, 14, 15 และ16

ลำดับการรวบรวมการมิเรอร์หน่วยความจำ

ตารางที่ 2. ลำดับการติดตั้ง DRAM DIMM (โหมดการมิเรอร์/โหมด Lockstep).

ตารางแบบสองคอลัมน์สำหรับบันทึกจำนวนโปรเซสเซอร์และลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)

จำนวนของโปรเซสเซอร์ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 เรียบร้อยแล้ว(6, 7), (2, 3), (8, 1)
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว(6, 7, 14, 15), (2, 3), (10, 11), (1,8), (9, 16)

หากคุณกำลังติดตั้ง DIMM 3, 6, 9 หรือ 12 ตัวที่เหมือนกันสำหรับโหมดการมิเรอร์ให้ทำตามลำดับการติดตั้งต่อไปนี้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ตารางที่ 3. ลำดับการติดตั้ง DRAM DIMM (โหมดการมิเรอร์/โหมด Lockstep สำหรับ DIMM 3, 6, 9 หรือ 12 ตัวที่เหมือนกัน).

ตารางแบบสองคอลัมน์สำหรับบันทึกจำนวนโปรเซสเซอร์และลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)

จำนวนของโปรเซสเซอร์ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 เรียบร้อยแล้ว(6, 7, 8), (1, 2, 3)
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว(6, 7, 8), (14, 15, 16), (1, 2, 3), (9, 10, 11)

ลำดับการรวบรวมการสแปร์ลำดับหน่วยความจำ

ตารางที่ 4. ลำดับการติดตั้ง DRAM DIMM (โหมดการสำรอง).
หมายเหตุ
RDIMM ลำดับเดียวไม่รองรับโหมดการสำรอง หากคุณติดตั้ง RDIMM ลำดับเดียว RDIMM จะสลับไปเป็นโหมดอิสระโดยอัตโนมัติ

ตารางแบบสองคอลัมน์สำหรับบันทึกจำนวนโปรเซสเซอร์และลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)

จำนวนของโปรเซสเซอร์ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต่อ)
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 เรียบร้อยแล้ว6, 3, 7, 2, 8, 1, 5, 4
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว6, 14, 3, 11, 7, 15, 2, 10, 8, 16, 1, 9, 5, 13, 4, 12