Skip to main content

ถอดส่วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท์ออกจากช่องใส่

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอดส่วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท์ออกจากช่องใส่

ข้อควรสนใจ
บุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ควรถอดหรือติดตั้งโหนด เฉพาะพนักงานบริการหรือบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว

ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบโหนดขยาย PCIe ออกจากช่องใส่:

 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. เมื่อคุณถอดส่วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท์ออก ให้จดหมายเลขช่องใส่โหนดไว้ และต้องติดตั้งกลับเข้าไปในช่องเดิม การติดตั้งลงในช่องใส่โหนดอื่นที่ไม่ใช่ช่องเดิมอาจส่งผลตามมาที่คาดไม่ถึง เนื่องจากข้อมูลการกำหนดค่าบางส่วนและตัวเลือกการอัปเดตถูกกำหนดตามหมายเลขช่องใส่โหนด หากคุณติดตั้งส่วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท์กลับลงในช่องใส่โหนดอื่น คุณอาจจำเป็นต้องกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ที่ติดตั้งใหม่อีกครั้ง วิธีการหนึ่งในการติดตามส่วนประกอบโหนดคือทางหมายเลขประจำเครื่องของโหนดคอมพิวท์
  หมายเหตุ
  หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่บนแถบดึงของแต่ละโหนดคอมพิวท์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดส่วนประกอบโหนดขยาย PCIe ออกจากช่องใส่

 1. ปลดล็อคและหมุนมือจับด้านหน้าสองตัวตามที่แสดงในภาพประกอบ
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท์
  Compute-expansion node assembly removal
  ข้อควรสนใจ
  เพื่อรักษาการระบายความร้อนของระบบที่เหมาะสม ห้ามใช้งานช่องใส่โดยไม่ได้ติดตั้งโหนดคอมพิวท์หรือแผงครอบช่องใส่โหนดในแต่ละช่องใส่โหนด
 2. เลื่อนส่วนประกอบโหนดออกมาประมาณ 12 นิ้ว (300 มม.) แล้วใช้มือทั้งสองข้างจับส่วนประกอบโหนดไว้ แล้วถอดออกจากช่องใส่
 3. หากช่องใส่เปิดเครื่องอยู่โดยมีโหนดในอีกสองช่อง คุณจำเป็นต้องติดตั้งอีกสองโหนดหรือแผงครอบโหนดในช่องใส่ว่างภายใน 1 นาที เพื่อการระบายความร้อนที่เหมาะสม

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง