Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะของช่องใส่

คุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของช่องใส่

ตารางที่ 1. ข้อมูลจำเพาะของช่องใส่
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ช่องเสียบขยาย PCI (ขึ้นอยู่กับรุ่นช่องใส่)
 • ชัตเทิล PCIe 3.0 x8:
  • รองรับอะแดปเตอร์ PCIe 3.0 x8 แบบการ์ดจอขนาดปกติสูงสุดแปดตัว

   โหนดหนึ่งตัวรองรับอะแดปเตอร์ PCIe 3.0 x8 แบบการ์ดจอขนาดปกติสูงสุดสองตัว จากโปรเซสเซอร์ 1

 • ชัตเทิล PCIe 3.0 x16:

  • รองรับอะแดปเตอร์ PCIe 3.0 x16 แบบการ์ดจอขนาดปกติสูงสุดสี่ตัว

   โหนดหนึ่งตัวรองรับอะแดปเตอร์ PCIe 3.0 x16 แบบการ์ดจอขนาดปกติหนึ่งตัว จากโปรเซสเซอร์ 1

   หมายเหตุ
   1. ชัตเทิล PCIe 3.0 x16 รองรับตลับ PCIe ที่สามารถติดตั้งและถอดออกโดยไม่ต้องถอดชัตเทิลออกจากช่องใส่

   2. ต้องแน่ใจว่าปิดโหนดแล้วก่อนที่จะถอดตลับ PCIe ออกจากชัตเทิล

พัดลมแบบ Hot-swap
 • พัดลมขนาด 60 x 60 x 56 มม. สามตัว

 • พัดลมขนาด 80 x 80 x 80 มม. สองตัว

หมายเหตุ
เข้าถึงพัดลมเหล่านี้จากด้านบนของช่องใส่ (ดู ถอดฝาครอบพัดลม)
แหล่งจ่ายไฟ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap สูงสุดสองตัวเพื่อรองรับการใช้งานสำรอง (ยกเว้นการใช้งานไฟ DC 240V ที่ใช้ผ่านการเชื่อมต่อสายอินพุต C14)
 • แหล่งจ่ายไฟ ac ขนาด 1,100 วัตต์
 • แหล่งจ่ายไฟ ac ขนาด 1,600 วัตต์
 • แหล่งจ่ายไฟ ac ขนาด 2,000 วัตต์
สำคัญ
แหล่งจ่ายไฟและแหล่งจ่ายไฟสำรองในช่องใส่ต้องมีอัตรากำลังไฟฟ้า จำนวนวัตต์ หรือระดับไฟฟ้าเดียวกัน
System Management Module (SMM)
 • สามารถถอดเปลี่ยนแบบ Hot-swap

 • ติดตั้งมาพร้อมตัวควบคุม ASPEED

 • มีพอร์ต RJ45 สำหรับการจัดการของโหนดและ SMM ผ่าน 1G Ethernet

พอร์ต I/O อีเทอร์เน็ตเข้าถึงการเชื่อมต่อ 10Gb แบบออนบอร์ดหนึ่งคู่ผ่านการ์ด EIOM ที่ระดับช่องใส่เสริมสองประเภท
 • การ์ด EIOM เสริมสองใบ:
  • EIOM SFP+ 10Gb 8-พอร์ต

  • EIOM Base-T (RJ45) 10Gb 8-พอร์ต

 • ข้อกำหนดความเร็วเครือข่ายต่ำสุดสำหรับการ์ด EIOM: 1 Gbps
หมายเหตุ
 1. มีการติดตั้งการ์ด EIOM ในช่องใส่และให้การเข้าถึงฟังก์ชัน LAN ที่มีให้ใช้งานในแต่ละโหนดโดยตรง

 2. ไม่รองรับอุปกรณ์จัดเก็บภายนอก iSCSI เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกัน

ขนาดช่องใส่ 2U
 • สูง: 87.0 มม. (3.5 นิ้ว)
 • ลึก: 891.5 มม. (35.1 นิ้ว)
 • กว้าง: 488.0 มม. (19.3 นิ้ว)
 • น้ำหนัก:
  • การกำหนดค่าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 22.4 กก. (49.4 ปอนด์)
  • การกำหนดค่าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นสูงสี่ตัว): 55.0 กก. (121.2 ปอนด์)
การปล่อยเสียงรบกวนโดยมีการกำหนดค่าสูงสุดของโหนดเท่ากับสี่ตัวพร้อมการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว หน่วยความจำครบทุกตัว ไดรฟ์ครบทุกตัว และแหล่งจ่ายไฟขนาด 2,000 วัตต์สองตัว:
 • การทำงาน: 6.8 เบล
 • ไม่ได้ทำงาน: 6.2 เบล
การจ่ายความร้อน (อิงตามแหล่งจ่ายไฟขนาด 2,000 วัตต์สองชุด)การจ่ายความร้อนโดยประมาณ:
 • การกำหนดค่าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 604.1 BTU ต่อชั่วโมง (177 วัตต์)
 • การกำหนดค่าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นสูงสี่ตัว): 7,564.4 BTU ต่อชั่วโมง (2,610 วัตต์)
กำลังไฟฟ้า
 • ต้องใช้การรับสัญญาณคลื่นซายน์ (50-60 Hz)
 • ช่วงต่ำของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 1,100W ถูกจำกัดไว้ที่ 1,050W
  • ต่ำสุด: 100 V AC
  • สูงสุด: 127 V AC
 • ช่วงสูงของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 1,100W/1,600W/2,000W
  • ต่ำสุด: 200 V AC
  • สูงสุด: 240 V AC
 • ค่ากิโลโวลต์-แอมแปร์ขาเข้า (kVA) โดยประมาณ:
  • ต่ำสุด: 0.153 kVA
  • สูงสุด: 2.61 kVA
ข้อควรระวัง
 1. แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V DC (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V DC) รองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น

 2. แหล่งจ่ายไฟ 240 V DC ไม่ใช่อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนเครื่องโดยไม่ต้องปิดเครื่องได้ หากต้องการถอดสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์ออกแล้ว

 3. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ThinkSystem ทำงานได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดทั้งในสภาพแวดล้อมที่ใช้ไฟฟ้า DC หรือ AC ต้องมีหรือติดตั้งระบบกราวด์ TN-S ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน 60364-1 IEC 2005

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
 • ช่องใส่ D2 หนึ่งตัว
 • โหนดคอมพิวท์ SD530 หนึ่งตัว
 • ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1
 • DIMM หนึ่งตัวในช่องเสียบ 6 บนโหนดคอมพิวท์
 • แหล่งจ่ายไฟ CFF v3 หนึ่งตัว
 • ไดรฟ์หนึ่งตัวที่มี RAID ซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์และแบ็คเพลน (หากต้องใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)

ข้อมูลจำเพาะองค์ประกอบโมดูลาร์ 6U

ตารางที่ 2. ข้อมูลจำเพาะช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ขนาดช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U แต่ละอันมีขนาดต่อไปนี้:
 • สูง: 87.0 มม. (3.5 นิ้ว)
 • ลึก: 891.5 มม. (35.1 นิ้ว)
 • กว้าง: 488.0 มม. (19.3 นิ้ว)
น้ำหนัก:
 • การกำหนดค่าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 67.2 กก. (148.2 ปอนด์)
 • การกำหนดค่าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นสูงสี่ตัว): 165.0 กก. (363.6 ปอนด์)
การปล่อยเสียงรบกวนโดยมีการกำหนดค่าสูงสุดของโหนดเท่ากับสิบสองตัวพร้อมการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว หน่วยความจำครบทุกตัว ไดรฟ์ครบทุกตัว และแหล่งจ่ายไฟขนาด 2,000W สองตัว:
 • การทำงาน: 6.8 เบล
 • ไม่ได้ทำงาน: 6.2 เบล
การจ่ายความร้อน (อิงตามแหล่งจ่ายไฟขนาด 2,000 วัตต์สองชุด)การจ่ายความร้อนโดยประมาณ:
 • การกำหนดค่าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 604.1 BTU ต่อชั่วโมง (177 วัตต์)
 • การกำหนดค่าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค่าขั้นสูงสี่ตัว): 7,564.4 BTU ต่อชั่วโมง (2,610 วัตต์)