Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบ

ข้อควรสนใจ
การถอดและติดตั้งส่วนประกอบนี้ต้องอาศัยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ก่อนจะติดตั้งแผงระบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

 3. หากมีแถบดึงที่เป็นฉนวนอยู่ใต้แบตเตอรี่ CMOS บนแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทน ให้นำออก

  รูปที่ 1. การนำแถบดึงที่เป็นฉนวนออก
  Insulating pull tab removal

ขั้นตอน

 1. เสียบแผงระบบลงในตัวเครื่องโดยทำมุมตามภาพ
  รูปที่ 2. การติดตั้งแผงระบบ
  System board installation
 2. ดันแผงระบบเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์และวางแผงระบบลงบนหมุดนำร่อง
  รูปที่ 3. การติดตั้งแผงระบบ
  System board installation
 3. ขันสกรูแปดตัวเพื่อยึดแผงระบบ
  รูปที่ 4. การติดตั้งแผงระบบ
  System board installation
 4. เสียบแพคเกจ LOM ลงในเซิร์ฟเวอร์โดยทำมุมตามภาพ จากนั้นวางแพคเกจ LOM ลงบนหมุดนำร่อง
  หมายเหตุ
  ติดตั้งแพคเกจ LOM แบบเปิดใช้งานระบบไร้สายและแพคเกจ 10G SFP+ LOM ด้วยวิธีเดียวกัน
  รูปที่ 5. การติดตั้งแพคเกจ LOM
  System board installation
 5. ขันสกรูหกตัวเพื่อยึดแพคเกจ LOM
  รูปที่ 6. การติดตั้งแพคเกจ LOM
  LOM package installation
 6. จัดแนวแผงตัวดำเนินการด้านหน้าให้ตรงกับตัวเครื่องและเสียบแผงเข้าไปที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 7. การติดตั้งแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
  Front operator panel installation
 7. ขันสกรูสองตัวที่ยึดขั้วต่อ VGA และขันสกรูสามตัวที่ด้านข้างของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 8. การติดตั้งสกรู
  Screws installation
 8. ขันสกรูสองตัวที่ด้านล่างของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 9. การติดตั้งสกรู
  Screws installation
 9. ลอกแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XClarity Controller บนตัวระบายความร้อนโปรเซสเซอร์และนำไปติดที่แท็กการเข้าถึงเครือข่ายที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 10. ตำแหน่งของแท็กการเข้าถึงเครือข่าย
  Location of the network access tag
 10. ติดตั้งส่วนประกอบต่อไปนี้:

หลังจากติดตั้งแผงระบบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ติดตั้งฝาครอบด้านบนลงบนเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

 2. ติดตั้งโหนด หากจำเป็น (โปรดดู ติดตั้งโหนด)

 3. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 4. กำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง แล้วรีเซ็ตวันและเวลาของระบบ

 5. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด้วย ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD) ใหม่ ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

  หมายเหตุ
  หากโหนดที่จะติดตั้งอยู่ใน ช่องใส่ E1 (โหนด 1U 2) ให้เปลี่ยน ข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD) เพื่อให้เครื่องดําเนินการได้อย่างเหมาะสมดู เปลี่ยน VPD สำหรับการกำหนดค่าช่องใส่ E1 (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
 6. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง SED อยู่ ให้กู้คืน SED AK ดู สำรองข้อมูล Self Encryption Drive Authentication Key (SED AK) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 7. หากจําเป็น ให้กู้คืนคีย์ FoD

 8. อัปเดตคีย์สาธารณะ ดูส่วน อัปเดตคีย์อุปกรณ์ ของ คู่มือผู้ใช้แอปพลิเคชันบนเว็บ ThinkShield Key Vault Portal สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 9. สำหรับ ThinkSystem SE350 ที่มี Security Pack ให้เปิดใช้งานระบบใหม่ ดู เปิดใช้งานระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 10. เปิดใช้งาน TPM ดู เปิดใช้งาน TPM

 11. หรือเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย ดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI

วิดีโอสาธิต