Skip to main content

ถอดฝาครอบด้านบน

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดฝาครอบด้านบนและฝาครอบพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน
  รูปที่ 1. การถอดฝาครอบด้านบน

  • ปลดล็อคฝาครอบด้านบนด้วยกุญแจที่จัดเก็บไว้ในช่องใส่กุญแจบนฝาครอบด้านบน
  • กดปุ่มสองปุ่มค้างไว้เพื่อปลดฝาครอบด้านบน
  • เลื่อนฝาครอบด้านบนไปด้านหลังเล็กน้อยและถอดออก
  หมายเหตุ
  หากไม่สามารถกดปุ่มสีน้ำเงินสองปุ่มลง ให้ลองเลื่อนฝาครอบไปด้านหน้า แล้วกดปุ่มอีกครั้ง
 2. กดปุ่มปลดทั้งสองข้าง แล้วเลื่อนฝาครอบพัดลมไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อถอดออก
  รูปที่ 2. ถอดฝาครอบพัดลม (300 มม.)

  รูปที่ 3. ถอดฝาครอบพัดลม (360 มม.)

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

รับชมขั้นตอนบน YouTube