Skip to main content

ขั้วต่อของแผงระบบ

ดูหัวข้อนี้เพื่อระบุขั้วต่อบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ

ตารางที่ 1. ขั้วต่อของแผงระบบ
1ขั้วต่อพัดลม (6 ถึง 1)14ขั้วต่อ SATA (0 ถึง 3)
2ขั้วต่อไฟฟ้าไดรฟ์ 215ขั้วต่อ SATA (4 ถึง 7)
3ขั้วต่อไฟฟ้าไดรฟ์ 116ช่องเสียบ DIMM 1 ถึง 5
4ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 217ช่องเสียบโปรเซสเซอร์
5ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 118ช่องเสียบ DIMM 6 ถึง 10
6ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก19ขั้วต่อโมดูลพอร์ตอนุกรม
7ขั้วต่อ Sideband ของแบ็คเพลนพลังงาน20(สงวนไว้)
8ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนพลังงาน21ขั้วต่อสาย LED ฝาครอบด้านบน/แบบติดผนัง
9ขั้วต่อ PCIe 222ขั้วต่อ PCIe 6 (ตัวยก 1)
10ช่องเสียบแบตเตอรี่ CMOS (3V, CR3032)23ขั้วต่ออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0
11ขั้วต่อ PCIe 1 (ตัวยก 2)24ขั้วต่อ PCIe 3
12ขั้วต่อไฟฟ้า M.225ขั้วต่อ PCIe 4
13ขั้วต่อสัญญาณ M.226ขั้วต่อ PCIe 5