Skip to main content

แยกชิ้นส่วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนแผงระบบก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน รายการตรวจสอบความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 • ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง ดู ถอดโหนดคอมพิวท์จากตัวเครื่อง

 • ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8, T10, ไขควงแฉก #1 และไขควงหัวหกเหลี่ยม

หมายเหตุ

โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

ขั้นตอน

 1. แยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์ ดู แยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์เพื่อรีไซเคิลตัวเครื่อง
 2. ถอดสกรูออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง
  1. วางด้านข้างของโหนดคอมพิวท์ลงอย่างระมัดระวัง และตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู่ด้านบนเพื่อให้โหนดคอมพิวท์อยู่กับที่
  2. ใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10 และไขควงแฉก #1 ถอดสกรูออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง ถอดคลิปตัวยึดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ออกจากแผงระบบ
   รูปที่ 1. ทิศทางการวางโหนดคอมพิวท์
   Compute node positioning direction
   รูปที่ 2. การถอดสกรูออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง
   Screws removal from bottom side of the chassis
 3. ถอดส่วนกั้น
  1. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงแบบคว่ำลง
  2. ถอดสกรูห้าตัวที่ยึดส่วนกั้นโดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
  3. ถอดส่วนกั้นออกจากโหนดคอมพิวเตอร์
  รูปที่ 3. การถอดส่วนกั้น
  Bulkhead removal
 4. ถอดแผงด้านหน้า
  1. ดึงแท็ก Lenovo XClarity Controller ออก
  2. ถอดสกรูแปดตัวที่ยึดแผงด้านหน้าโดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
  3. ถอดตัวยึดขั้วต่อ KVM โดยใช้ไขควงหัวหกเหลี่ยม
   รูปที่ 4. การคลายสกรูที่แผงด้านหน้า
   Unfastening front panel screws
  4. วางโหนดคอมพิวท์หันด้านล่างลงอย่างระมัดระวัง แล้วถอดแผงด้านหน้าออกจากโหนดคอมพิวท์
   รูปที่ 5. การถอดแผงด้านหน้า
   Removing the front panel
 5. ถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap
  1. ถอดสกรูสี่ตัวออกจากตัวครอบโดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10
  2. ถอดตัวครอบออกจากโหนดคอมพิวท์
   รูปที่ 6. การถอดตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap
   Hot-swap drive cage removal
 6. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดแผงระบบกับตัวเครื่อง แล้วถอดคีย์โปรเซสเซอร์ออกจากแผงระบบ จากนั้น ยกแผงระบบออกจากแชสซี
  รูปที่ 7. การถอดแผงระบบ
  Removing the system board
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนโหนดคอมพิวท์แล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น