Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ I/O

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
ทำตามคู่มือการติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ที่แสดงไว้ด้านล่าง:
 • ควรติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O อย่างน้อยหนึ่งตัวในโหนดคอมพิวท์

 • โหนดคอมพิวท์รองรับอะแดปเตอร์การขยาย I/O หนึ่งตัวเมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว และรองรับอะแดปเตอร์การขยาย I/O สองตัวเมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว ควรติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O อย่างน้อยหนึ่งตัวในโหนดคอมพิวท์

 • เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ให้เริ่มต้นที่ขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O 1 บนแผงระบบ

 • ขั้วต่อ 1 รองรับอะแดปเตอร์การขยาย I/O อีเทอร์เน็ต ขั้วต่อ 2 รองรับอะแดปเตอร์การขยาย I/O อีเทอร์เน็ตและอะแดปเตอร์การขยาย I/O Fiber Channel

 • เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขภายใน Hexagon และ Pentagon บนขั้วต่อการขยาย I/O สอดคล้องกับรูปทรงและหมายเลขเฉพาะของช่องใส่โมดูล I/O บน Lenovo Flex System Enterprise Chassis หากค่าความสัมพันธ์นี้ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้การสื่อสารกับตัวเครื่องล้มเหลวได้ ดูรายละเอียดจากป้ายบริการที่ด้านบนฝาครอบโหนดคอมพิวท์

รูปที่ 1. การกระบุหมายเลขและรูปทรงของขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O
I/O expansion adapter connectors numbering and shape
1 ขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O 12 ขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O 2
รูปที่ 2. ป้ายการบริการที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
Service labeling on the rear of the chassis
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่ออะแดปเตอร์การขยาย I/O
 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์การขยายไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบน Lenovo Flex System Enterprise Chassis หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล้วจึงถอดอะแดปเตอร์การขยายออกจากบรรจุภัณฑ์
 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หมุนคลิปยึดออกด้านนอก
  2. จัดแนวขั้วต่อบนอะแดปเตอร์การขยายให้ตรงกับขั้วต่อการขยาย I/O และหมุดปรับแนวบนแผงระบบ จากนั้นวางอะแดปเตอร์การขยาย I/O ลงในแผงระบบ
  3. กดบนอะแดปเตอร์การขยาย I/O เพื่อให้เสียบเข้ากับขั้วต่อการขยาย I/O บนแผงระบบเข้าที่
  4. หมุนคลิปยึดเข้าด้านในเพื่อยึดอะแดปเตอร์การขยาย I/O
  I/O expansion adapter installationI/O expansion adapter installation
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์