Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
 • มีไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว หลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท์ได้ ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว บางตัวมาพร้อมกับคันโยก ในขณะที่ตัวอื่นๆ ไม่มี (โปรดดูที่ภาพประกอบด้านล่าง) แบ็คเพลนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดมีการถอดออกและติดตั้งด้วยวิธีที่คล้ายกัน
 • ดูเอกสารที่มาพร้อมกับไดรฟ์แบ็คเพลนเสริมขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจรวมอยู่โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เสริม หรือข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบหรือโมดูลอื่นๆ ที่ต้องติดตั้งเพื่อจะใช้งานอุปกรณ์เสริม ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์แบ็คเพลนเสริมขนาด 2.5 นิ้วบางตัวอาจต้องมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สำรอง
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
2.5-inch drive backplane installation

 1. ปรับตําแหน่งของแบ็คเพลน
  1. จัดแนวช่องเสียบบนแบ็คเพลนให้ตรงกับหมุดที่ด้านข้างของตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล
  2. จัดแนวขั้วต่อแบ็คเพลนกับขั้วต่อบนแผงระบบ
 2. วางแบ็คเพลนลงในโหนดคอมพิวท์ แล้วกดจนเข้าที่กับขั้วต่อบนแผงระบบ
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วและแผงครอบใหม่ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

 2. ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID กลับเข้าที่ หากจำเป็น ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

 3. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์