Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ

มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสองช่องในโหนดคอมพิวท์ หากโหนดคอมพิวท์มีการติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วหนึ่งตัวอยู่แล้ว คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 เพิ่มได้อีกตัว สามารถกำหนดค่าระดับ RAID - 0 (การแบ่งส่วนข้อมูล) บนโหนดคอมพิวท์ ได้เมื่อติดตั้งไดรฟ์เพียงตัวเดียว จะต้องติดตั้งไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ที่มีอินเตอร์เฟซแบบเดียวกันอย่างน้อยสองตัวในการใช้งานและจัดการอาเรย์ระดับ RAID - 1 (การสำเนาข้อมูล) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการติดตั้ง ThinkSystem SN550 V2

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ค้นหาช่องใส่ไดรฟ์ที่คุณจะติดตั้งไดรฟ์
 2. หากมีการติดตั้งฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ ให้ถอดออกโดยการดึงคันโยกปลดล็อคแล้วเลื่อนที่ครอบออกจากโหนดคอมพิวท์
 3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์แบบ Hot-swap ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบน Lenovo Flex System Enterprise Chassis หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส่วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 4. ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
  1. เปิดที่จับบนไดรฟ์เอาไว้ แล้วเลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าที่จับไดรฟ์ที่เปิดอยู่จะรับขอบของช่องใส่ไดรฟ์
  2. หมุนที่จับและยึดให้แน่นกับสลัก ไดรฟ์จะเสียบลงในช่องใส่จนเข้าที่พอดี
  รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch hot-swap drive installation
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากโหนดคอมพิวท์ทำงาน (เปิดเครื่อง) ให้ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์เพื่อให้แน่ใจว่าไดรฟ์ทำงานอย่างถูกต้อง ดู แผงควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED ของโหนดคอมพิวท์