Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF บนโหนดคอมพิวท์ ดู ติดตั้งส่วนประกอบแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF
 2. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  1. จัดแนวตัวครอบไดรฟ์ EDSFF กับตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap
  2. ดันตัวครอบไดรฟ์ EDSFF เข้าไปในตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
   รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล EDSFF
   EDSFF storage cage installation
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ติดตั้งฝาหน้าใหม่ ดู ติดตั้งฝาหน้า

 2. ติดตั้งไดรฟ์ EDSFF และแผงครอบใหม่ ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF

  ข้อควรสนใจ

  เมื่อดันไดรฟ์ EDSFF ลงในช่องใส่ไดรฟ์ ให้จับเฉพาะที่ที่จับไดรฟ์ EDSFF เท่านั้นและหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนอื่นๆ ของไดรฟ์ EDSFF การสัมผัสชิ้นส่วนอื่นๆ ของไดรฟ์ EDSFF ไดรฟ์นอกเหนือจากที่จับเมื่อทำการติดตั้ง อาจทําให้ไดรฟ์เสียหายได้

 3. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์