Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
  2. ถอดไดรฟ์ EDSFF หรือแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ EDSFF ออก ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF
   ข้อควรสนใจ

   สัมผัสและจับเฉพาะที่จับไดรฟ์ EDSFF เมื่อถอดไดรฟ์ EDSFF ออกจากโหนดคอมพิวท์ ไดรฟ์ EDSFF อาจเสียหาย หากคุณสัมผัสชิ้นส่วนอื่นนอกเหนือจากที่จับ ก่อนที่ไดรฟ์ EDSFF ถูกถอดออกจากโหนดคอมพิวท์โดยสมบูรณ์

  3. ถอดฝาหน้า ดู ถอดฝาหน้า
 2. ถอดตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  1. กดสลักปลดล็อคบนตัวครอบไดรฟ์ EDSFF ค้างไว้
  2. ดึงตัวครอบไดรฟ์ EDSFF ออกจากโหนดคอมพิวท์
  รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  EDSFF storage cage removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง