Skip to main content

ติดตั้งที่จับด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งที่จับด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ค่อยๆ หงายโหนดคอมพิวท์ขึ้น
 2. ติดตั้งที่จับด้านหน้า
  1. จัดตำแหน่งของที่จับด้านหน้า โดยให้สลักปลดล็อคหันไปทางตำแหน่งกึ่งกลางของโหนดคอมพิวท์ ดูภาพประกอบต่อไปนี้เพื่ออ้างอิง
  2. จัดแนวรูของที่จับด้านหน้าให้ตรงกับรูบนโหนดคอมพิวท์
  3. ขันสกรูใหม่เพื่อยึดที่จับด้านหน้าให้เข้าที่โดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T15
  รูปที่ 1. การติดตั้งที่จับด้านหน้า
  Front handle installation
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์