Skip to main content

ถอดมือจับด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดที่จับด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

  1. ค่อยๆ หงายโหนดคอมพิวท์ขึ้น
  2. ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T15 ถอดสกรูที่ยึดที่จับด้านหน้ากับตัวเครื่อง แล้วถอดที่จับออก
    รูปที่ 1. การถอดที่จับด้านหน้า
    Front handle removal
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง