Skip to main content

คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบ

ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะได้รับการระบายความร้อนอย่างเหมาะสมและเชื่อถือได้

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบและความเชื่อถือได้ของระบบอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้:
  • ช่องใส่ไดรฟ์แต่ละช่องมีไดรฟ์ หรือมีการติดตั้งแผงครอบและฝาครอบป้องกันความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) อยู่ในช่อง
  • แต่ละช่องใส่แหล่งจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายไฟหรือฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่อง
  • หากเซิร์ฟเวอร์มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง แต่ละช่องใส่แหล่งจ่ายไฟมีแหล่งจ่ายไฟติดตั้งอยู่ในช่อง
  • มีพื้นที่รอบเซิร์ฟเวอร์อย่างเพียงพอเพื่อทำให้ระบบระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสม เว้นพื้นที่เปิดโล่งรอบๆ ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ประมาณ 50 มม. (2.0 นิ้ว) อย่าวางวัตถุด้านหน้าพัดลม เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้เปลี่ยนฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลานาน (มากกว่า 30 นาที) ในขณะที่ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออกอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย
  • คุณไม่ได้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ไม่มีแผ่นกั้นลมติดตั้งอยู่ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีแผ่นกั้นลมอาจทำให้โปรเซสเซอร์ร้อนเกินไป
  • ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ทุกช่องจะต้องมีฝาครอบช่องเสียบและฝาครอบ หรือโปรเซสเซอร์ที่มีตัวระบายความร้อน
  • ทำตามคู่มือการบริการ Lenovo Flex System Enterprise Chassis สําหรับแนวทางการติดตั้งพัดลม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอกสาร Flex System