Skip to main content

การอัปเดตการกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์

ใช้ข้อมูลนี้ในการอัปเดตการกำหนดค่าของโหนดคอมพิวท์

เมื่อคุณเริ่มใช้งานโหนดคอมพิวท์เป็นครั้งแรกหลังจากที่คุณเพิ่มหรือถอดอุปกรณ์ภายใน คุณอาจได้รับข้อความว่ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการติดตั้ง ThinkSystem SN550 V2

บางอุปกรณ์มีไดรเวอร์อุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องติดตั้ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แต่ละรายการ

หากคุณเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งมีเฟิร์มแวร์ เช่น อะแดปเตอร์ คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับชิ้นส่วนดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู การอัปเดตเฟิร์มแวร์

อัปเดตการกำหนดค่า UEFI หากจำเป็น

กำหนดค่าดิสก์อาร์เรย์ใหม่ หากคุณติดตั้งหรือถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap หรืออะแดปเตอร์ RAID ดูเอกสาร LXPM ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Provisioning Manager

โหนดคอมพิวท์ทำงานเป็นโหนดคอมพิวท์แบบหลายตัวประมวลผลแบบแบ่งสัดส่วน (SMP) โดยไม่คำนึงถึงจำนวนโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด คุณจะต้องอัปเกรดระบบปฏิบัติการเพื่อให้รองรับกับ SMP ดูเอกสารสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม