Skip to main content

ถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032

S004
Attention
ข้อควรระวัง

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเธียมและสามารถระเบิดได้หากใช้ จับ หรือกำจัดอย่างไม่เหมาะสม

ห้าม:
 • โยน หรือจุ่มลงในน้ำ
 • โดนความร้อนสูงเกิน 100°C (212°F)
 • ซ่อมหรือแยกชิ้นส่วน

กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

S005
Attention
ข้อควรระวัง
แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิด ห้ามเผาแบตเตอรี่ เปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น รีไซเคิลหรือทิ้งแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับโหนดคอมพิวท์
  1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์
 2. ถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032
  1. ค้นหาตำแหน่งช่องเสียบแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 บนแผงระบบ ดูขั้วต่อของแผงระบบ
  2. หากแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 มีฝาครอบอยู่ ให้ถอดฝาครอบออก
  3. หมุนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ไปทางช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ
   รูปที่ 1. การถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032
   CMOS battery - CR2032 removal
  4. ยกแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ออกจากช่องเสียบ
หลังจากดำเนินการเสร็จ

กำจัดส่วนประกอบตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น