Skip to main content

ติดตั้งขั้วต่อโครงสร้าง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งขั้วต่อโครงสร้าง

ก่อนจะติดตั้งขั้วต่อโครงสร้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. หากโหนดคอมพิวท์ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง ให้ถอดออก (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดโหนดคอมพิวท์)
 3. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ลงบนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 4. หาสกรูปากเหลี่ยมด้ามยาวขนาด #1 ของ Phillips
 5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวเตอร์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ในการติดตั้งขั้วต่อโครงสร้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งขั้วต่อโครงสร้าง
Graphic illustrating installing a fabric connector.

 1. ค้นหาขั้วต่อบนแผงระบบสำหรับขั้วต่อโครงสร้าง (ดูคำแนะนำได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ)
 2. จัดวางขั้วต่อโครงสร้างบนแผงระบบ
 3. ใช้สกรูปากเหลี่ยมด้ามยาวขนาด #1 ของ Phillips ขันสกรูเพื่อยึดขั้วต่อโครงสร้าง
  ข้อควรสนใจ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อโครงสร้างดังกล่าวแข็งแรง แต่อย่าขันสกรูแน่นเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับขั้วต่อ
หลังจากติดตั้งขั้วต่อโครงสร้าง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ลงบนโหนดคอมพิวท์ (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง (ดูคำแนะนำได้ที่ ติดตั้งโหนดคอมพิวท์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube